Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής NUP (Πτυχίο & Μεταπτυχιακό) είναι ένα 5-ετες πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση του επαγγελματία αρχιτέκτονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου και της ΕΕ. Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής NUP (Neapolis University Pafos) παρέχει Πτυχίο Bachelor (BArch) στην Αρχιτεκτονική σε τέσσερα έτη Σπουδών (240 ECTS) και Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική (Integrated Master) σε πέντε έτη Σπουδών (300 ECTS). Το πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν μια συγκεκριμένη περιοχή εξειδίκευσης επιλέγοντας κατάλληλα Αρχιτεκτονικά Εργαστήρια και Σεμινάρια. Τα μαθήματα καλύπτουν όλες τις πλευρές της Αρχιτεκτονικής Παιδείας, όπως αισθητική, κοινωνία, τεχνολογία, κατασκευή, οικονομία, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, καινοτομία, ιστορία, θεωρία. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών σε όλες τις φάσεις και πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην έρευνα με την ολοκλήρωση μιας θεωρητικής διατριβής και μιας Διπλωματικής εργασίας που βασίζεται στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου απαιτεί μια περίοδο διάρκειας ενός έτους πρακτικής εργασίας στην Κύπρο μετά το Μεταπτυχιακό.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής NUP μπορείς να εργαστείς ως Αρχιτέκτονας. Μπορείς να απασχοληθείς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε:
– υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση
– τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες
– δικό σου τεχνικό γραφείο μελετών ως ελεύθερος επαγγελματίας
– δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής (μετά τη φοίτηση στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου και ΕΕ.

10 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής NUP αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο και την ευθύνη της αρχιτεκτονικής πρακτικής στη μελέτη και την ανάπτυξη του χώρου, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού. Κάθε φοιτητής/ρια αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ανοικτή σε ένα σύστημα αξιών και δυνατοτήτων, που συγκροτούν την αισθητική τους ανάπτυξη, τη φαντασία, τη διαίσθηση, το ήθος και τη συνέπεια.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί την συνεχή συμμετοχή των φοιτητών/ριών στη διαδικασία μετασχηματισμού της σκέψης τους, και στην κριτική προσέγγιση της δημιουργικής τους εξέλιξης. Επιπλέον, αξιοποιεί τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό ως εργαλείο για την εγκαθίδρυση ενός ευρύτερου πεδίου πολλαπλών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής.

Με συστηματική έρευνα σε όλες τις πλευρές της Αρχιτεκτονικής και εντός του γενικού πλαισίου της Πανεπιστημιακής Παιδείας, συνδυάζει τις ευρύτερες ανθρωπιστικές αξίες, με την ανάπτυξη των αναγκαίων θεωρητικών και τεχνικών δεξιοτήτων για τις ταχύτατα εξελισσόμενες απαιτήσεις της μελλοντικής επαγγελματικής ζωής των φοιτητών/τριών.

Μεθοδολογικά, στο Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής NUP διερευνάται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με βάση τη συστηματική εφαρμογή ενός ευέλικτου συστήματος, που μπορεί να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας. Αυτή η πειραματική διαδικασία εφοδιάζει τους φοιτητές/τριες αφενός με μια μοναδική και σε βάθος κατανόηση της αρχιτεκτονικής, και αφετέρου με τα απαραίτητα μέσα, αυτοεκτίμηση, και εργαλεία για προσωπική έκφραση κατά τη διάρκεια των σπουδών, όπως επίσης μετά την αποφοίτησή τους.

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής NUP δεν είναι ένα στατικό σχήμα. Αντίθετα, πρόκειται για ένα δυναμικό, υπό διαρκή εξέλιξη ανοικτό πλαίσιο, το οποίο συμμετέχει στον διεθνώς αναπτυσσόμενο αρχιτεκτονικό διάλογο. Λειτουργεί ήδη και φιλοδοξεί να καταξιωθεί ως ένας πνευματικός και πολιτιστικός πυρήνας για την πόλη της Πάφου, στηριζόμενο αφενός στη δική του οργάνωση και δραστηριότητα, και αφετέρου στην ουσιαστική ενδυνάμωση συνεργειών με την πόλη, τους ανθρώπους και τους φορείς της.

Σταδιακά, αλλά συστηματικά και οργανωμένα, αναπτύσσει επαφές με την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, της Μεσογείου και ευρύτερα, με την ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, με ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, εργαστήρια και συνέδρια, αλλά και με τη θεματολογία των μαθημάτων του.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 85/384/ΕΕ και 2005/36/ΕΕ και τις υποδείξεις της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) για τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρχιτέκτονες, καθώς και τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τους όρους ένταξης στο επάγγελμα, όπως αυτοί καθορίζονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Το Μεταπτυχιακό (Integrated Master) είναι εγκεκριμένο απο το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και στους λοιπούς επαγγελματικούς φορείς της ΕΕ.

Μεταπτυχιακά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέτει πτυχίο (4 χρόνια φοίτησης) και μεταπτυχιακό τίτλο (+1 έτος φοίτησης).

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος