Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεθνές Scientific Advisory Board το οποίο, σε ετήσια βάση, αξιολογεί την ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στις τάσεις της Επιστήμης της Πληροφορικής. Παράλληλα, ένα σύνολο Κυπριακών και διεθνών εταιρειών Πληροφορικής διαμορφώνει το Business Advisory Board του Προγράμματος. Αποστολή αυτής της επιτροπής είναι να μεταφέρει τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς και τη μετατροπή αυτών σε ύλη των προσφερόμενων μαθημάτων. Ως αποτέλεσμα, το Πρόγραμμα εφαρμοσμένης Πληροφορικής υιοθέτησε μαθήματα όπως τα:

– Distributed Ledger Technologies
– IoT Networks and Protocols
– Robotics & Computer Vision
– Cyber Crime and Legal Considerations

Επίσης το Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική εστιάζει στην εφαρμογή της Πληροφορικής στις επιχειρήσεις, την οικονομία και τη χρηματοοικονομική. Στόχος του προγράμματος δεν είναι αποκλειστικά η προετοιμασία των αυριανών επιστημόνων πληροφορικής, αλλά η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ικανότητες λήψης αποφάσεων, οργανωτικά προσόντα και ηγετικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να διοχετεύσει στην αγορά επιστήμονες ικανούς να πρωταγωνιστήσουν στο πλαίσιο ενός συνεχούς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Στοχεύοντας στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης, το πρόγραμμα έχει υιοθετήσει ως υποχρεωτικό το μάθημα της τοποθέτησης. Οι φοιτητές, για 13 εβδομάδες, εργάζονται σε μία από τις σχεδόν 25 εταιρείες πληροφορικής με τις οποίες το Τμήμα Πληροφορικής έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας. Την επίβλεψη της διαδικασίας έχει ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος, την αξιολόγηση δε της επίδοσης του αναλαμβάνει αποκλειστικά η εταιρεία στην οποία τοποθετείται ο φοιτητής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 70% των αποφοίτων του προγράμματος, μετά το πέρας των σπουδών τους, συνεχίζουν να εργάζονται στην εταιρεία στην οποία εκπόνησαν την πρακτική τους. Συνολικά, περισσότερο από το 85% των αποφοίτων του προγράμματος, βρίσκει εργασία, ένα μήνα μετά την αποφοίτηση τους.

Παράλληλα, οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το Τμήμα Πληροφορικής, κάθε Σεπτέμβριο, διοχετεύουν σε αυτό ένα σύνολο πραγματικών προβλημάτων της αγοράς το οποίο, με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών του προγράμματος, μετασχηματίζεται σε θέματα διπλωματικών εργασιών. Στην επίβλεψη των διπλωματικών συμμετέχουν έμπρακτα και οι εταιρείες, οι οποίες παρέχουν στήριξη και συμβουλές στους φοιτητές.

Στο ταξίδι των σπουδών τους, οι φοιτητές απολαμβάνουν τη στήριξη του προσωπικού ακαδημαϊκού συμβούλου ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο τους και παρέχει βοήθεια σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Παράλληλα, εάν κι εφόσον το επιθυμούν, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις εταιρείες που διαμορφώνουν το Business Advisory Board του Προγράμματος για να τους στηρίζει ως σύμβουλος καριέρας. Ο σύμβουλος καριέρας καθοδηγεί τους φοιτητές ούτως ώστε κατά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να αποτελούν τον ιδανικό υποψήφιο για εργοδότηση στην εταιρεία που έχουν επιλέξει. Αρμοδιότητα του σύμβουλου καριέρας είναι να προτείνει μαθήματα επιλογής, θέματα εργασιών, να επιτηρεί την πρακτική άσκηση και να προτείνει θέματα πτυχιακής εργασίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής NUP θα έχουν αποκτήσει αναπτυγμένες γνώσεις και δεξιότητες μέσα από τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προφίλ σύμφωνα με τις ικανότητές τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να παράγει αποφοίτους σε θέση να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους ενασχόλησης ως Εκπαιδευτές, Προγραμματιστές, Αναλυτές Συστημάτων, Ερευνητές, Διαχειριστές συστημάτων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τομέα (σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, τραπεζών, στον τομέα της υγείας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης) καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ως καθηγητές Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως λειτουργοί Πληροφορικής) τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών. Ο βασικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τα κλασικά μαθήματα κορμού της Πληροφορικής μαζί με διεπιστημονικά μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο εστιασμένος κύκλος σπουδών προσφέρει στον φοιτητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σε έναν ή δύο τομείς ή στην απόκτηση οριζόντιας γνώσης όλων των βασικών γνωστικών περιοχών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική. Πιο αναλυτικά το Πρόγραμμα προσφέρει τέσσερις (4) ειδικεύσεις:
– στην Επιχειρησιακή Πληροφορική,
– στα Πληροφοριακά Συστήματα,
– στην Ανάπτυξη Λογισμικού, και
– στα Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα.

Οι πρώτες δύο ειδικεύσεις επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ και οι άλλες δύο στην υποδομή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) ΤΠΕ που απαιτούνται για την εκτέλεση εφαρμογών.

 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΕΤΕΚ. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι αναγνωρισμένο από το European Federation of National Engineering Associations. Παράλληλα, το πρόγραμμα έχει την έμπρακτη στήριξη του Cyprus Computer Society. Στα χρόνια λειτουργίας του, το πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική καταγράφει πλήθος διεθνών και εθνικών διακρίσεων. Η φοίτηση γίνεται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον από ακαδημαϊκούς με έντονη ερευνητική δράση και δυναμική παρουσία στην εξέλιξη των τεχνολογιών.

Μεταπτυχιακά

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική μπορούν φυσικά να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc Degree) ή διδακτορικού τίτλου (PhD Degree).

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος