Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

To Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων NUP είναι το πρώτο και ταυτόχρονα το μοναδικό πτυχιακό πρόγραμμα στον κλάδο των ακινήτων στην Κύπρο και γενικότερα στον ελληνόφωνο χώρο. Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων NUP συνδυάζει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εμπειρία, προκειμένου να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εχέγγυα για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Επιδίωξη του Προγράμματος είναι να δημιουργήσει άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν στον κλάδο το ακινήτων, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Το Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων NUP είναι εγκεκριμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και παρέχει πλήρη επαγγελματική πιστοποίηση στον κλάδο της Εκτίμησης Ακινήτων.

Πέραν της δυνατότητας εργοδότησης ως Εκτιμητές Ακινήτων, οι απόφοιτοι του Προγράμματος στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Real Estate, όπως κτηματομεσιτικές εταιρείες, εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες συμβούλων επενδύσεων, εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, Τράπεζες (στις χρηματοδοτήσεις ακινήτων) καθώς και σε πολλούς άλλους παρεμφερείς οργανισμούς. Στο Δημόσιο Τομέα θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στο Κτηματολόγιο, στα Δημόσια Έργα, στην Πολεοδομία καθώς και σε τοπικούς φορείς, όπως Δήμους και Κοινότητες.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση του Πτυχίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

– Άριστη γνώση των παραδοσιακών μεθόδων εκτίμησης ακινήτων αλλά και των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων. Κάθε μέθοδος αναλύεται σε θεωρητικό επίπεδο και προσεγγίζεται μέσα από σειρά παραδειγμάτων και πρακτικών εφαρμογών, ανάλογα με το είδος ακινήτου. Η διδασκαλία εστιάζεται στα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (με ιδιαίτερη έμφαση στα Πρότυπα του Royal Institute of Chartered Surveyors) και στην εφαρμογή τους στην τοπική αγορά

– Πλήρη γνώση του θεωρητικού πλαισίου και μεθόδων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την επιστημονική ανάλυση της αγοράς ακινήτων, χαρτοφυλακίων ακινήτων, και συγκεκριμένων επενδύσεων σε ακίνητα.

– Πλήρη κατανόηση του νομικού πλαισίου και των συγκεκριμένων νομοθεσιών που διέπουν την ιδιοκτησία και τις συναλλαγές ακινήτων στην Κύπρο

– Τις βασικές τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την κοστολόγηση, αξιολόγηση και διαχείριση μιας ανάπτυξης ακινήτων

– Όλες εκείνες τις αναλυτικές δεξιότητες αλλά και την κριτική σκέψη που απαιτούνται για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο των ακινήτων

– Σεβασμό στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και συνάμα την ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου

Επαγγελματικά δικαιώματα

Το Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει όλες τις σημαντικές πτυχές του τομέα των ακινήτων και έχει αναγνωρισθεί από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εγγραφούν ως αδειούχοι εκτιμητές στο ΕΤΕΚ και πληρούν μία από τις προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης για απόκτηση άδειας Κτηματομεσίτη.

Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων NUP

 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος