Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Μαθηματικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 251
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13055
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στόχος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι να σου δώσει τη δυνατότητα να εμβαθύνεις και να αξιοποιήσεις τις ικανότητές τους, να αποκτήσεις τη πλήρη μαθηματική παιδεία με προεκτάσεις σε τομείς της επιλογής σου. Σε προετοιμάζει έτσι ώστε να είσαι ικανός να απασχοληθείς σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, μπορείς να εργαστείς:

 • στη δηµόσια δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού δώσεις εξετάσεις στον ειδικό διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.
 • σε τμήματα Στατιστικής και Μηχανοργάνωσης Υπουργείων, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
 • σε Ιδιωτικά Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), σε φροντιστηριακούς οργανισμούς και σε ιδιαίτερα μαθήματα
 • σε επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες ως αναλογιστής.
 • ως καθηγητής πληροφορικής ή σε τοµείς όπως η στατιστική, η µηχανοργάνωση και η πληροφορική πάλι µέσω διαγωνισµού.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία, θα πρέπει να ολοκληρώσεις στα 5 πρώτα εξάμηνα. Μετά το δεύτερο εξάμηνο, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής, είτε από τα μαθήματα που προσφέρουν το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, είτε από μαθήματα άλλων Τμημάτων.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών χωρίζονται στις ακόλουθες Ομάδες.

 1. Ομάδα 1. Περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου.
 2. Ομάδα 2. Περιλαμβάνει τα προχωρημένα προπτυχιακά μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου του Τμήματος, τα οποία χωρίζονται σε 9 Υποομάδες. Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις από τα μαθήματα αυτής της Ομάδας, αλλά πρέπει να ικανοποιείς ορισμένες απαιτήσεις που εξασφαλίζουν ότι θα καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα των μαθηματικών και των σύγχρονων εφαρμογών τους. Σε αυτή την Ομάδα περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα μαθηματικού περιεχομένου που προσφέρονται από άλλα Τμήματα, καθώς και τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος.
 3. Ομάδα 3. Περιλαμβάνει μαθήματα μη μαθηματικού περιεχομένου, τα οποία προσφέρονται από Τμήματα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών ή από το Τμήμα Οικονομικών. Η Υποομάδα 3.1 αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα Υπολογιστών και Φυσικής. Η Υποομάδα 3.2 περιλαμβάνει μαθήματα Ξένης Γλώσσας. Η Υποομάδα 3.3 μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών. Η Υποομάδα 3.4 μαθήματα άλλων Τμημάτων.
 4. Ομάδα 4. Περιλαμβάνει μαθήματα των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα η Υποομάδα 4.1 περιλαμβάνει μαθήματα Παιδαγωγικής, για όσους επιθυμούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. “

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι:

 • Master in Mathematics: Mathematical Modelling in Physics and Technology
 • Master in Mathematics: Probability, Mathematical Statistics and Econometrics Master in Mathematics
 • Master in Mathematics: Numerical and Computational Mathematics

Η συμβουλή του Buddy

Ως απόφοιτος του Τμήματος εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως Μαθηματικός και Αναλογιστής. Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του Μαθηµατικού, εφόσον εργάζεται ως Καθηγητής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14(ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), τον Ν. 2525/97(ΦΕΚ 188-Α).

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4