Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

Ένα πτυχίο. Ένα Πρόγραμμα. Δύο Δίκαια (κυπριακό και ελληνικό, ηπειρωτικό και αγγλοσαξωνικό).

Το Πτυχίο Νομικής NUP ξεκίνησε να προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2012 (επίσημη αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου και αναγνώριση ως ισότιμου από το ΔΟΑΤΑΠ απόφαση 10.12.2012, αρ. 13300/2012). Το ισχύον σήμερα Πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και έχει ως βάση του το Κυπριακό και το Ελληνικό δίκαιο.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων στην ύλη είτε του κυπριακού είτε του ελληνικού δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητών με το δικονομικό δίκαιο καθώς και στη συνθετική γνώση του ιδιωτικού, του δημοσίου και του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό, το δημόσιο διεθνές, το ιδιωτικό διεθνές και το συγκριτικό δίκαιο διδάσκονται από κοινού στους φοιτητές του κυπριακού και του ελληνικού δικαίου.

Το Πρόγραμμα είναι συνεπώς απολύτως σύμφωνο με την υπ’ αριθμόν 1755/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής εξοπλίζεται με γνώσεις συγκριτικού δικαίου και εξοικειώνεται με την ύλη και τη λογική των δύο μεγάλων οικογενειών του Δικαίου, του ηπειρωτικού και του αγγλοσαξωνικού (common law), του κυπριακού και του ελληνικού. Από νωρίς παρακολουθεί και κατανοεί τις σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης του δικαίου και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αυξανόμενης διείσδυσης του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου στις έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν ως νομικοί σε χώρες με διαφορετικά δικαιικά συστήματα. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας και 39 ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα.

Οι φοιτητές, προκειμένου να αποφοιτήσουν, υποχρεούνται να συμπληρώσουν 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών καλύπτεται πλήρως η ύλη που απαιτείται προκειμένου οι απόφοιτοι να εγγραφούν ως ασκούμενοι δικηγόροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδος και στο Νομικό Συμβούλιο της Κύπρου. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Νομικής Σχολής παρουσιάζουν σταθερά σχεδόν καθολική επιτυχία στις εξετάσεις της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και στις εξετάσεις Υποψηφίων Δικηγόρων (Ελλάδα) καθώς επίσης στις Εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Κύπρος).

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Προσφέρονται πτυχία, επαγγελματικά ισότιμα για την άσκηση δικηγορίας, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο!

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νομικής στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των φοιτητών κατά τη διάρκεια του τετραετούς κύκλου μαθημάτων με τις «αρχές» και τις βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν το Νομικό Σύστημα της Κύπρου, σε συνδυασμό με εκείνο της Ελλάδος. Το βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος είναι ότι ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις δύο βασικές οικογένειες του Δικαίου, την αγγλοσαξωνική (Κύπρος) και την ηπειρωτική (Ελλάδα). Μυείται έτσι στην συγκριτική μέθοδο και μπορεί να κατανοεί τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη διαρκή διεθνοποίηση του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομική παιδεία, την οποία οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος νομικός, ενώ παράλληλα υπάρχει μέριμνα, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση περί δικαίου να συνοδεύεται και από την αρμόζουσα πρακτική εμπειρία περί του τρόπου εφαρμογής του.

Το Πρόγραμμα Νομικής απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είτε εγγράφονται από το πρώτο έτος ως απόφοιτοι Λυκείου είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών και επιδιώκουν να αποκτήσουν και το πτυχίο της Νομικής από το Νεάπολις, μέσω αναγνώρισης ενός ορισμένου αριθμού μαθημάτων από τις προηγούμενες σπουδές τους (με ανώτατο όριο 60 πιστωτικές μονάδες), εφόσον τα αναγνωριζόμενα μαθήματα έχουν γνωστική συνάφεια μεταξύ τους, και η φοίτησή τους στη Νομική διαρκέσει, κατ’ ελάχιστον, τρία ακαδημαϊκά έτη.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος