Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

Το εξ αποστάσεως Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της αποστολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις τοπικές και εθνικές ανάγκες, προωθεί τους δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες και αγκαλιάζει τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μαθησιακές τεχνολογίες. Το πρόγραμμα εστιάζει στη μελέτη του φυσιολογικού και διαφορετικού προτύπου της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Πτυχίου Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι σύμφωνα και με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του εξ αποστάσεως πτυχίου στην Ψυχολογία, οι φοιτητές απαιτείται να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών 240 ECTS σε μια περίοδο 8 εξαμήνων. Το Πρόγραμμα Σπουδών οργανώνεται σε ενότητες ενός εξαμήνου (13 εβδομάδων συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μελέτης και των εξετάσεων). Έτσι, οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα μέσα σε οκτώ (8) εξάμηνα αποτελούμενα συνολικά από είκοσι δύο (22) βασικές ενότητες συν τη διατριβή και την πρακτική άσκηση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:
– Κατανοήσουν τις γνωστικές και συναισθηματικές διαδικασίες που διέπουν την ανθρώπινη εμπειρία και συμπεριφορά,
– Κατανοήσουν σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας,
– Προσδιορίσουν τις τεχνικές μέσω των οποίων η συμπεριφορά αξιολογείται και τροποποιείται,
– Εφαρμόσουν ψυχολογικές θεωρίες για να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς,
– Αναπτύξουν την κριτική σκέψη, ώστε να παρέχουν επιστημονικές εξηγήσεις και να αποκτήσουν περαιτέρω δεξιότητες όπως η ακαδημαϊκή γραφή,
– Αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν για την επίτευξη υψηλών επαγγελματικών στόχων.

 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος