Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

Το Πρόγραμμα Ψυχολογίας NUP εστιάζει γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Διερευνά τη διασύνδεση συμπεριφοράς και σκέψης λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες, βιολογικά και κοινωνικά προσανατολισμένες. Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Προγράμματος Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε πλέον εξειδικευμένους στόχους, όπως την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας, την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών και την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Πτυχίου Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες για να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους σε θέσεις εργασίας που απαιτούν διορατικότητα και κατανόηση των αρχών συμπεριφοράς. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι σύμφωνα και με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πτυχίο στην Ψυχολογία εστιάζεται στη μελέτη του φυσιολογικού και του αποκλίνοντος προτύπου της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ειδικότερα αποβλέπει στην:

– Εκ μέρους των φοιτητών και φοιτητριών κατανόηση των γνωστικών και συναισθηματικών διαδικασιών οι οποίες εμπλέκονται σε ευρύ φάσμα συμπεριφορικών αντιδράσεων.

– Εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις τεχνικές αξιολόγησης της συμπεριφοράς και την εφαρμογή θεωρητικών αρχών για την τροποποίηση της. Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με την συσχέτιση της θεωρίας και της εφαρμογής.

– Εξοικείωση και εμπέδωση των φοιτητών και φοιτητριών σε βασικά πεδία της ψυχολογίας, όπως Κλινική, Συμβουλευτική, Αναπτυξιακή, Ψυχοπαθολογία, Γνωστική, Νευροψυχολογία, Στατιστική, Μέθοδοι Έρευνας, Οργανωσιακή, Υγείας, Κοινωνική, Γλώσσα, Εκπαιδευτική, Δικανική, και άλλα μαθήματα εξειδίκευσης.

– Εφαρμογή των αποκτώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ενασχολήσεων.

– Ανάπτυξη και εφαρμογή κριτικής σκέψης και αυτόνομης μάθησης.

– Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.

– Κρητική ανάλυση επιστημονικών άρθρων.

– Ανάπτυξη κριτικής κατανόησης της επιστημονικής μεθοδολογίας.

– Ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εκθέσεων χρησιμοποιώντας τα πρότυπα του APA.

Το Πτυχίο Ψυχολογίας εστιάζεται γενικότερα στη βαθύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς και της σκέψης. Επίσης, διερευνά το πώς η συμπεριφορά και η σκέψη συνδέονται μεταξύ τους λαμβάνοντας υπόψη επιστήμες τόσο βιολογικά όσο και κοινωνικά προσανατολισμένες. Οι γενικοί αυτοί στόχοι του Πτυχίου Ψυχολογίας επιτυγχάνονται μέσα από την εστίαση σε τρεις πιο εξειδικευμένους στόχους:

– Την κατανόηση της επιστημονικής μεθοδολογίας.

– Την κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών.

– Την εφαρμογή τόσο των θεωριών, όσο και της μεθοδολογίας σε πραγματικά προβλήματα

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος