Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών NUP

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος Κύπρος (Εξωτερικό)
Ενδιαφέρεσαι να ενημερωθείς για τις σπουδές σε αυτό το τμήμα;

Τι αφορά η σχολή;

Σκοπός του Πτυχιακού στη Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά NUP είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η παροχή προς αυτούς των απαραίτητων αξιών και δεξιοτήτων που χρειάζονται για επιτυχή σταδιοδρομία στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, ή στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα, ή και σε κυβερνητικά τμήματα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Το μεγαλύτερο και πιο αναγνωρισμένο διεθνώς επαγγελματικό σώμα των Λογιστών/Ελεγκτών, το ACCA του Ηνωμένου Βασιλείου, και αφού έχει αξιολογήσει ενδελεχώς το πρόγραμμα Λογιστικής, Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο μας, έχει προχωρήσει στη πιστοποίηση του προγράμματος για σκοπούς εξαίρεσης όσων αποφοίτων μας επιθυμούν να γίνουν μέλη του εν λόγω συνδέσμου, από εννέα εξετάσεις από σύνολο δεκατριών.

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα έχουν άριστες προοπτικές απασχόλησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τούς παρέχει ένα εξαιρετικό υπόβαθρο και προσφέρει επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλους του τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα σε κλάδους όπως το τραπεζικό, ασφαλιστικό, επενδυτικό και στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα.

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Η κατεύθυνση της Λογιστικής προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσει ο φοιτητής το κατάλληλο υπόβαθρο για την επαγγελματική πιστοποίηση του Association of Certified Accountants (ACCA). Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα εξεταστούν μόνο σε 5 από τις 14 εξετάσεις που απαιτούνται για την επιτυχή απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης του ΑCCA και του επαγγελματικού τίτλου του Εγκεκριμένου Λογιστή. Επίσης οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται σε μερικά από τα μαθήματα του τρίτου και τετάρτου έτους προσφέρουν το γνωστικό υπόβαθρο για τις 5 τελευταίες εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του ΑCCA, σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πέραν τούτου, οι απόφοιτοι του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών αποκτούν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους εγκεκριμένους λογιστές που έχουν μόνο την επαγγελματική πιστοποίηση, δεδομένου ότι μετά την απόκτηση αναγνωρισμένου πτυχιακού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η κατεύθυνση στα Λογιστικά προσφέρει στους απόφοιτους εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ελεγκτικές και εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, χρηματοπιστωτικούς ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων μαθημάτων, οι φοιτητές με κατεύθυνση την Λογιστική θα διδαχτούν και τα πιο κάτω: Θεμελιώδεις Αρχές Λογιστικής, Προχωρημένη Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική, Συστήματα Πληροφόρησης για Λογιστές Εφαρμογές, Πληροφορικής στη Λογιστική, Προχωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Διεθνή Λογιστική.

 

 

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, το ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον και ο διεθνής ανταγωνισμός δημιουργούν αυξανόμενες απαιτήσεις ποιότητας, καινοτομίας και εξειδίκευσης στους απασχολουμένους στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κατεύθυνση στα Τραπεζικά έχει δημιουργηθεί ως απάντηση στις ανάγκες εκπαίδευσης σε αυτές τις νέες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς.

Κάθε απόφοιτος του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών καθίσταται ικανός να προσεγγίσει και να επιλύσει θεωρητικά και πρακτικά θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα μιας σύγχρονης οικονομίας. Οι φοιτητές του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων των Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών, που έχουν άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στον χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Πρόγραμμα προσφέρει εξειδίκευση σε βασικούς τομείς της Τραπεζικής, όπως η Επενδυτική Τραπεζική, η Επισήμανση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και η Διοίκηση Τραπεζών.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος, με τις γνώσεις και δεξιότητές τους, θα έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα, στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχειρίσεως κεφαλαίων, ως αναλυτές χρηματοεπενδυτικών προγραμμάτων ή χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Η προπτυχιακή κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Χρήμα και Τράπεζες, Αρχές Ασφάλισης και Διαχείρισης Κινδύνων, Αγορές Παραγώγων, Χρηματοοικονομικά των Ακινήτων, Ρύθμιση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Τραπεζική Επενδυτική, Τραπεζική Διοίκηση, Εκτίμηση Ακινήτων, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αγορές Χρεογράφων, Συμπεριφορικά Χρηματοοικονομικά.

 

 

 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Θα διδαχτείτε από καθηγητές διεθνούς κύρους και πείρας στον τομέα τους. Το πρόγραμμα στοχεύει στη προσέλκυση φοιτητών με καλές αναλυτικές δεξιότητες και την ικανότητα να κατανοούν τις αρχές της χρηματοοικονομικής θεωρίας και πρακτικής.

Θα λάβετε μέγιστη αξία για τη καλύτερη δυνατή επιτυχία. Στοχεύουμε, και μέχρι στιγμής το καταφέρνουμε, το 100% των αποφοίτων του προγράμματος μας να εργοδοτηθούν σε συναφείς τομείς. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στο λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα, καθώς επίσης και στον Χρηματοοικονομικό τομέα απολαμβάνουν ψηλές αμοιβές και άλλα δικαιώματα.

Το πτυχίο στην Λογιστική, Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά θα σας ενδυναμώσει τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Θα γίνετε μέλος σε μια κοινότητα μάθησης που ενδιαφέρεται με πάθος να μεταφέρει γνώση και να προκαλέσει την έντονη δραστηριοποίηση σας. Δημιουργούμε ικανούς αποφοίτους για μια επιτυχή σταδιοδρομία στην Λογιστική και Χρηαματοοικονομικά. Επικοινωνήστε μαζί μας αν σας ενδιαφέρει να μάθετε κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για σας.

 

 

 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος