Ανωτέρα Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 614
επιστημονικό πεδίο
1ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13605
Βάση 2017
Εισακτέοι
63
Θέσεις εισακτέων
Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνεις ένα εξειδικευμένο στέλεχος που θα απασχοληθεί στις επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Μέσα από την παρακολούθηση των μαθημάτων θα αποκτήσεις όλες εκείνες τις γνώσεις που θα σου είναι απαραίτητες για την διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων(ξενοδοχείων, εστιατορίων κτλ) . Επιπλέον, μέσα από την πρακτική εκπαίδευση που αποκτάς σε κάθε ακαδημαϊκό έτος έχεις την δυνατότητα να εφαρμόζεις σε πρακτικό επίπεδο τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησες και είσαι πλήρως προετοιμασμένος για την είσοδό σου στην αγορά εργασίας. Τέλος, αποφοιτώντας από την Α.Σ.Τ.Ε έχεις την δυνατότητα να ενταχθείς στο 6ο εξάμηνο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τουριστικής εκπαίδευσης και να αποκτήσεις πτυχίο ΤΕΙ ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αντίστοιχη σχολή Α.Σ.Τ.Ε. με αυτή της Κρήτης υπάρχει και στην Ρόδο.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως πτυχιούχος της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. θα έχεις την δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στην τουριστική βιομηχανία. Τελειώνοντας την σχολή μπορείς να απασχοληθείς:

 • Σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας στο τμήμα τροφοδοσίας, προμήθειας ( τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού), στην χρηματοδότηση, στην τήρηση λογαριασμών κ.α.
 • Στην διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Ως ερευνητής στην αγορά πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Στην παροχή τουριστικών πληροφοριών, στην έκδοση εισιτηρίων, στον προγραμματισμό και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
 • Ως tour leader
 • Σε τουριστικά γραφεία ως υπεύθυνοι διευθυντές

7 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών το Θεωρητικό και το Πρακτικό οι οποίοι πραγματοποιούνται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ο Θεωρητικός κύκλος σπουδών ξεκινά τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μαθήματα που απαιτούνται αποκτήσεις τις απαραίτητες βάσεις για να γίνεις ένα ικανό στέλεχος σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ο πρακτικός κύκλος σπουδών ξεκινά τον Ιούλιο και τελειώνει τον Οκτώβριο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η σχολή θα σε τοποθετήσει μαθητές για πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις . Στο τελευταίο εξάμηνο της σχολής, πραγματοποιείς την πρακτική σου άσκηση και την πτυχιακή σου εργασία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος της Α.Σ.Τ.Ε. έχεις πλήρως αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία είναι ίδια με αυτά των αποφοίτων ΤΕΙ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρείς εδώ: ΠΔ υπ’ αριθ. 356/1989.
 • Επιπλέον έχεις το δικαίωμα πρόσληψης στο δημόσιο σε θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής εκπαίδευσης. (Άρθρο 53 του ν. 3105/2003).
 • Τέλος σύμφωνα με την ΚΥΑ 16627/7-8-2008, ΦΕΚ 1671/τ. Β΄/18-8-2008 έχεις δικαίωμα ένταξης στο 6ο εξάμηνο σπουδών των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων των ΤΕΙ της χώρας προκειμένου να αποκτήσεις πτυχίο ΤΕΙ και να έχεις το δικαίωμα μετέπειτα εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μεταπτυχιακά

Ως απόφοιτος της Α.Σ.Τ.Ε. δεν μπορείς να παρακολουθήσεις απευθείας κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Γι αυτό το λόγο σου δίνεται η δυνατότητα να ενταχθείς στο 6ο εξάμηνο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για να αποκτήσεις το πτυχίο του ΤΕΙ και έτσι να σου δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο του Τουρισμού. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Master in International Hotel Management
 • Master in Sustainable Tourism Destinations and Regional Tourism Planning
 • MSc in International Tourism and Convention Management
 • MSc in International Wine Management
 • MSc in Global Hospitality Business .
 • Τέλος υπάρχει στην Ελλάδα στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Master of Science in Tourism Management & Business Administration») με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel & Hospitality Management). 2. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών (Travel Management & Airline Administration). 3. Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας (Management of Nautical Tourism, Cruises and Maritime Travel). 4. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών (Tourism Destination Marketing & Management) 5. Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Culture and Heritage Tourism & Management of Cultural Business). 6. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Business Administration)

Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων