Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ΤΕ – Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 748
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
5575
Βάση 2017
Εισακτέοι
91
Θέσεις εισακτέων
Ελεύθερο Σχέδιο Γραμμικό Σχέδιο

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΤΕ του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την μελέτη και ταυτοποίηση των υλικών κατασκευής των έργων τέχνης, τη μελέτη της παθολογίας του έργου και των μηχανισμών φθοράς. Επιπλέον θα αποκτήσεις γνώσεις για την καταγραφή και ανάλυση της ιστορικής, καλλιτεχνικής και αρχαιολογικής αξίας των έργων και των μηχανισμών φθορών των έργων και των ιδιοτήτων των υλικών συντήρησης, έκθεσης και αποθήκευσης. Τέλος, θα μπορέσεις να μάθεις σχετικά με την σύνταξη μελετών συντηρήσεως που περιλαμβάνουν αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής, τις προτάσεις επέμβασης συντήρησης και μελλοντικής διατήρησης βάση σύγχρονης βιβλιογραφίας και άλλων εργασιών, θα έχεις την δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβατικής και προληπτικής συντήρησης και της εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος μπορείς να εργαστείς τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες που μπορείς να έχεις ως απόφοιτος της κατεύθυνσης είναι οι εξής:

  • Η αναγνώριση, η ανάδειξη και η διαχείριση των πολιτισμικών κειμηλίων του παρελθόντος.
  • Η αποκατάσταση και η συντήρηση των πολιτισμικών κειμηλίων του παρελθόντος.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις ανωτέρου εξαμήνου αλλά από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, την επεμβατική και προληπτική συντήρηση, τη μουσειολογία, την πολιτισμική διαχείριση. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα που μπορείς να παρακολουθήσεις στο τμήμα είναι: Προϊστορική – Κλασσική Αρχαιολογία, Ανόργανη Χημεία Συντήρησης, Αποτυπώσεις & Τεκμηρίωση Αντικειμένων κ.α.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Heritage Studies
  • MA International Heritage Management
  • MA Cultural Heritage and Museum Studies
  • Master in Archaeology: Landscape and Heritage
  • MA Conservation and Restoration of Cultural Heritage
  • MSc Heritage and Cultural Tourism Management
  • Master’s Degree in Arts and Culture Management

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

9644
47