Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Κωδικός Μηχανογραφικού: 336
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13034
Βάση 2017
Εισακτέοι
121
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας θα έχεις τη δυνατότητα να εφοδιαστείς με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.Tο Tμήμα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας μπορείς να ασχοληθείς είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα ως στέλεχος παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Πέρα απ αυτό μπορείς να απασχοληθείς σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους και τομείς της οικονομίας ή ακόμη και ως εκπαιδευτικός.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ επιλογής μαθήματα. Σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση, μόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήμη της Διοίκησης της Παραγωγής, με έμφαση στις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στα συστήματα παραγωγής.                                                                                  Στόχος του τμήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τη γνώση της επιστημονικής μεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστημάτων, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, μέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος δεοντολογικός κώδικας ή νομοθετική ρύθμιση για τους πτυχιούχους του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, ούτε για το επάγγελμα του διοικητικού στελέχους, που μπορούν να εξασκήσουν, όμως τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια οριοθετούν κανόνες, δικαιώματα και προϋποθέσεις κατά περίπτωση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

  1. Διαχείριση και Βιομηχανική οργάνωση
  2. «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management) Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)
  3. Βιομηχανική και οργανωτική ψυχολογία
  4. Επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων
  5. Βιομηχανική μηχανική αυτοματισμού

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1209
13