Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 342
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11652
Βάση 2017
Εισακτέοι
106
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα αποκτήσεις ειδικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την πληροφορία και το σύνολο πληροφοριών, καθώς και γνώσεις γενικής παιδείας και γενικές γνώσεις πληροφορικής. Συγκεκριμένα, θα εξοικειωθείς σε τομείς που σχετίζονται με τη θεωρία του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων και των αντικειμένων μουσειακής αξίας σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή.  Θα ασχοληθείς με την δημιουργία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαχείριση και αξιοποίηση υλικού και πληροφοριών σε διαφόρων μορφών. Επίσης, θα καλλιεργήσεις τα προσόντα σου στον εφοδιασμό οργάνωσης δημόσιων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, αρχειακών υπηρεσιών, μουσείων, κέντρων τεκμηρίωσης και υπηρεσιών πληροφόρησης. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω των μαθημάτων είναι τα εξής:

 1. Αρχειονομία
 2. Βιβλιοθηκονομία
 3. Μουσειολογία και
 4. Γενικά Επιστήμη της πληροφορίας.

Επίσης, πρέπει να γνωρίζεις ότι στο τμήμα λειτουργούν τρία εργαστήρια:

 1. Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής & Ιστορικής Κληρονομιάς
 2. Τεχνολογιών της Πληροφορίας
 3. Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται στον κλάδο Π.Ε. Βιβλιοθηκονομίας, δηλαδή σου δίνετε το δικαίωμα διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικές με τον κλάδο της Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις ακολουθούν τις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Αρχειονομίας
 • Βιβλιοθηκονομίας
 • Μουσειολογίας
 • Ψηφιακής Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας.

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες
 • Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων
 • ΜΑ στην τέχνη, τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού τουρισμού
 • ΜΑ στην Ιστορία της Τέχνης και Μουσειολογίας
 • ΜΑ σε μελέτες μουσείου.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2445
23