Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 869
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17760
Βάση 2022
Εισακτέοι
53
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την επιστημονική μόρφωση και την επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των μελλοντικών στελεχών – αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι υποψήφιοι πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας, υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών. Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας. Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία του ΤΕΣΤ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται σε δοκιμασία ενώπιον Επιτροπής στα εξής αγωνίσματα: Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16” (μία προσπάθεια). Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4′ και 20 ‘ ‘ (μία προσπάθεια). Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). Ρίψη σφαίρας (7,275 χλμ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μπορείς, αμέσως μετά την αποφοίτησή σου, να ενταχθείς και να εργαστείς στα αστυνομικά τμήματα, σε θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Στην αστυνομία υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες στις οποίες μπορείς να εργαστείς ανάλογα με την επιθυμία σου και τον βαθμό σου στην σχολή. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Στα αστυνομικά τμήματα, όπου θα ασχολείσαι με απλές υποθέσεις όπως, καβγάδες, οικοδομικές και υγειονομικές παραβάσεις, επιδόσεις εγγράφων κ.α.
  • Στην τροχαία, όπου θα ασχολείσαι με θέματα οδικής τάξης
  • Στην ασφάλεια όπου θα ασχολείσαι με κάθε είδους έγκλημα όπως οι κλοπές, οι ληστείες, οι εκβιασμοί και οι απειλές κ.α. καθώς και με την δίωξη του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η φοίτηση στη Σχολή της Ελληνικής Αστυνομίας διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη, ενώ διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα. Ο κύκλος της εκπαίδευσης συμπληρώνεται με μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να διευρύνουν το πνευματικό και επιστημονικό πεδίο των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης και της ισχυροποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των Δοκίμων Υπαστυνόμων, υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2010 πρόγραμμα «περιβαλλοντικής παιδείας» και «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης». Σε όλη τη διάρκεια της 4ετους φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αξιωματικοί διαμένουν και σιτίζονται στη Σχολή, ενώ φορούν ειδικό τύπο στολής, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το έμβλημα της Σχολής.

Στους δοκίμους διδάσκονται κατ’ έτος σπουδών τα εξής μαθήματα:

Α΄ Έτος: Αστυνομικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, Εγκληματολογία Συνταγματικό Δίκαιο – Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αστυνομία Γενικής Αστυνόμευσης – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Αστυνομία Τροχαίας, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία.

Β΄ Έτος: Αστυνομικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές), Κοινωνιολογία, Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία, Πληροφορική, Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία, Ξένη Γλώσσα (Αγγλική – Γαλλική).

Γ΄ Έτος: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό – Οικογενειακό), Ψυχολογία Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Επιστημονική Αστυνομία – Ανακριτική, Πρακτικές Διαχείρισης Αστυνομικών Θεμάτων, Επιχειρησιακός σχεδιασμός, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα (Αγγλική – Γαλλική)

Δ΄ Έτος: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο – Κληρονομικό), Εμπειρική Εγκληματολογία – Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος, Ευρωπαϊκό – Κοινοτικό Δίκαιο, Ιατροδικαστική, Πολιτική Δικονομία, Πρακτική εφαρμογή ποινικών υποθέσεων, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία Πληροφορική, Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη – Αστυνομικό Μάνατζμεντ, Ξένη Γλώσσα (Αγγλική – Γαλλική).

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών ονομάζονται Υπαστυνόμοι Β΄ και εντάσσονται στην κατηγορία των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Αντιστράτηγου.

Μεταπτυχιακά

Οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας μπορούν να εκπαιδευτούν σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε όλα τα θέματα που αφορούν τη στρατηγική και την πολιτική ασφάλειας στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αστυνομική Ακαδημία