Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 869
επιστημονικό πεδίο
1ο, 2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18113
Βάση 2017
Εισακτέοι
31
Θέσεις εισακτέων
Ψυχοτεχνική δοκιμασία Υγειονομικές εξετάσεις Δρόμος 100μ. (16") Δρόμος 1000μ. (4' και 20") Άλμα σε ύψος (1,05μ.) Άλμα σε μήκος (3,60μ.) Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ (4,50μ.)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, για να γίνεις στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποστολή της Σχολής είναι η επιστημονική επιμόρφωση και η επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και η πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των μελλοντικών στελεχών-αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Η Σχολή Αξιωματικών είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μπορείς, αμέσως μετά την αποφοίτησή σου, να ενταχθείς και να εργαστείς στα αστυνομικά τμήματα, σε θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας. Στην αστυνομία υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες στις οποίες μπορείς να εργαστείς ανάλογα με την επιθυμία σου και τον βαθμό σου στην σχολή. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Στα αστυνομικά τμήματα, όπου θα ασχολείσαι με απλές υποθέσεις όπως, καβγάδες, οικοδομικές και υγειονομικές παραβάσεις, επιδόσεις εγγράφων κ.α.
  • Στην τροχαία, όπου θα ασχολείσαι με θέματα οδικής τάξης
  • Στην ασφάλεια όπου θα ασχολείσαι με κάθε είδους έγκλημα όπως οι κλοπές, οι ληστείες, οι εκβιασμοί και οι απειλές κ.α. καθώς και με την δίωξη του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Η εκπαίδευση στην Σχολή Αξιωματικών χωρίζεται σε θεωρητική και πρακτική σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Σε όλη τη διάρκεια της 4ετους φοίτησής σου οι Δόκιμοι Αξιωματικοί διαμένουν και σιτίζονται στη Σχολή, ενώ φορούν ειδικό τύπο στολής, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το έμβλημα της Σχολής.

Ο κύκλος της εκπαίδευσης συμπληρώνεται με μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να διευρύνουν το πνευματικό και επιστημονικό πεδίο των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, της ενίσχυσης της ατομικής ευθύνης και της ισχυροποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των Δοκίμων Υπαστυνόμων, υλοποιείται από το Νοέμβριο του 2010 πρόγραμμα «περιβαλλοντικής παιδείας» και «περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».

Τα μαθήματα της σχολής χωρίζονται σε μαθήματα με βαθμό όπως Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, Αστυνομική Πρακτική, Αυτοπροστασία-Επιχειρησιακός Σχεδιασμός κ.α. και μαθήματα χωρίς βαθμό όπως Τοπογραφία, Πρώτες Βοήθειες , Δίκαιο Δημόσιας Τάξης κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

  •  Ως απόφοιτος της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ( Δόκιμος Υπαστυνόμος) εντάσσεσαι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Μετά την αποφοίτησή σου, φέρεις το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ και μπορείς να αναλάβεις θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν εκείνη την χρονική στιγμή στη υπηρεσία.
  • Η τοποθέτησή σου σε κάθε θέση γίνεται ανάλογα με την επιθυμία σου και τον βαθμό στη σχολή σου

Αστυνομική Ακαδημία