Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 851
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
16990
Βάση 2021
Εισακτέοι
26
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως σπουδαστής στη ΣΑΝ θα αποκτήσεις άρτια στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση ώστε να επιτελέσεις μελλοντικά τον διπλό ρόλο του Αξιωματικού και του Νοσηλευτή. Κατά τη διάρκεια της τεραετούς φοίτησης θα διαμένεις υποχρεωτικά σε εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΣΑΚΕΤΤΑ Α’», στον Καρέα, σε θαλάμους 4 ατόμων. Η σίτιση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, καλύπτονται από η Σχολή. Η έξοδος καθορίζεται από την Παρασκευή το απόγευμα ως το βράδυ της Κυριακής. Οι άδειες παρέχονται στις εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα – Πάσχα) και τον Αύγουστο. Παρέχεται επίσης ένα μικρό μηνιαίο επίδομα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της Σχολής ονομάζεσαι Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχεις κατανεμηθεί. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης στη Σχολή. Επαγγελματικά καλείσαι να διαδραματίσεις πολλαπλούς ρόλους, που απορρέουν από την διττή σου ιδιότητα ως Αξιωματικός και Νοσηλευτής:

  • Του κλινικού νοσηλευτή στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.
  • Του κλινικού εκπαιδευτή στα Νοσοκομεία αλλά και της Σχολής.
  • Σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα σου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Με την είσοδο σου στη ΣΑΝ, ξεκινάει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση (ΒΣΕ), διάρκειας περίπου 5 εβδομάδων, που έχει στόχο την ομαλή σου ένταξη στη στρατιωτική οικογένεια.

Μετά την ολοκλήρωση της ΒΣΕ, δίνεται ο όρκος του Έλληνα Στρατιώτη. Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται σε όλη την τετραετή φοίτηση στη ΣΑΝ, παράλληλα με την ακαδημαϊκή. Περιλαμβάνει πρακτικά αντικείμενα (χρήση φορητού οπλισμού – βολές, σωματική αγωγή, πορείες, θερινή διαβίωση), αλλά και θεωρητική διδασκαλία στρατιωτικών αντικειμένων (τοπογραφία, στρατιωτική αλληλογραφία, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας κλπ).

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση υλοποιείται κυρίως στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Η μετακινήσεις πραγματοποιθούνται με υπηρεσιακά μέσα. Το πρόγραμμα είναι το ίδιο με των φοιτητών του τμήματος. Από το 2ο έτος συμπεριλαμβάνει κλινική άσκηση σε νοσοκομεία (των ΕΔ και του ΕΣΥ). Συμπηρωματικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, νοσηλευτικές εφαρμογές, αθλητισμός, ιστορία), υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις της ΣΑΝ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως σπουδαστής στη ΣΑΝ θα αποκτήσεις άρτια στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση ώστε να επιτελέσεις μελλοντικά τον διπλό ρόλο του Αξιωματικού και του Νοσηλευτή. Κατά τη διάρκεια της τεραετούς φοίτησης θα διαμένεις υποχρεωτικά σε εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΣΑΚΕΤΤΑ Α’», στον Καρέα, σε θαλάμους 4 ατόμων. Η σίτιση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, καλύπτονται από η Σχολή. Η έξοδος καθορίζεται από την Παρασκευή το απόγευμα ως το βράδυ της Κυριακής. Οι άδειες παρέχονται στις εορταστικές περιόδους (Χριστούγεννα – Πάσχα) και τον Αύγουστο. Παρέχεται επίσης ένα μικρό μηνιαίο επίδομα.

Μεταπτυχιακά

Ως απόφοιτος της ΣΑΝ μπορείς να εξειδικευτείς στην Καταδυτική Νοσηελευτική ή στην Αεροπορική Νοσηλευτική. Μπορείς ακόμη να συμμετείς σε διάφορα σχολεία όπως είναι η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, η Σχολή Εθνικής Άμυνας, η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, το Σχολείο Αεροδιακομιδών κ.α. Επίσης σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τυ ΕΚΠΑ, μπορείς να λάβεις εξειδίκευση σε Χειρουργείο, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Αιμοδοσία, Νεφρολογική Νοσηλευτική κ.α. ή ειδίκευση σε μία από τις εξής ειδικότητες: 1) Χειρουργική, 2) Παθολογική, 3) Ψυχιατρική, 4) Παιδιατρική.

Δια Βίου Μάθησηη

Ως απόφοιτος της ΣΑΝ μπορείς να εξειδικευτείς στην Καταδυτική Νοσηελευτική ή στην Αεροπορική Νοσηλευτική. Μπορείς ακόμη να συμμετείς σε διάφορα σχολεία όπως είναι η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, η Σχολή Εθνικής Άμυνας, η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, το Σχολείο Αεροδιακομιδών κ.α. Επίσης σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και τυ ΕΚΠΑ, μπορείς να λάβεις εξειδίκευση σε Χειρουργείο, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Αιμοδοσία, Νεφρολογική Νοσηλευτική κ.α. ή ειδίκευση σε μία από τις εξής ειδικότητες: 1) Χειρουργική, 2) Παθολογική, 3) Ψυχιατρική, 4) Παιδιατρική.

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)