Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 275
επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11810
Βάση 2022
Εισακτέοι
48
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να κατανοήσεις τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων . Σκοπός του τμήματος είναι να σου μεταδώσει όλες εκείνες τις γνώσεις ώστε να είσαι ικανός να αντιμετωπίσεις τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και της έρευνας και παράλληλα να συμβάλλεις στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας με σκοπό την προστασία και ορθολογική χρήση των δασών μας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, πάντα με στόχο την αειρόφο ανάπτυξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

  • Ως μελετητής ή σύμβουλος στις διευθύνσεις δασών, στις περιφερειακές διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σε μελέτες όπως διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.
  • Ως υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση κολώνων σε δασικές περιοχές στην ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
  • Ως υπεύθυνος δασών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
  • Ως καθηγητής στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
  • Μερικές από τις δραστηριότητες που μπορείς να έχεις ως δασολόγος είναι οι εξής: Διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών, ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.
  • Προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος
  • Παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.α.
  • Δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση πάρκων, γηπέδων κ.α.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Για την απόκτηση του διπλώματος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε μαθήματα γενικού και ειδικού υποβάθρου καθώς επίσης και σε μαθήματα εμβάθυνσης ή ειδικότητας ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θα επιλέξουν. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 10ου εξάμηνου σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή διπλωματική εργασία και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρακτικών ασκήσεων.

Το Τμήμα απαρτίζεται από τους παρακάτω πέντε “Τομείς”:

1. Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών -Φυσικού Περιβάλλοντος

2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

3. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

4. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

5. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων.

Οι φοιτητές στην αρχή του 5ου εξαμήνου επιλέγουν 1 από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων,

Β. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Γ. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων,

Δ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων,

Ε. Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης και

ΣΤ. Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπορείς να ασχοληθείς με την έρευνα σε θέμαα δασικής οικονομίας όπως επίσης και με την φροντίδα των δασών.

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων) καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000).

• Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εγγραφείς στον Κλάδο Π.Ε. 1440, Γεωπόνων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και να εργαστείς στον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ είναι: 

-«Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

– Φυσικοί πόροι: παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία. 

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

α) MSc in Forest Ecosystems, Nature and Society

β) MSc in Forest and Nature Management

γ) Masters in Ecology and Environment Studies

δ) International Master Damage: Disaster Management Environmental Impact

ε) MA International Planning and Sustainable Development

στ) MSc in Climate Change. 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

262
4