Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κωδικός Μηχανογραφικού: 275
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
13434
Βάση 2017
Εισακτέοι
103
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να κατανοήσεις τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων . Σκοπός του τμήματος είναι να σου μεταδόσει όλες εκείνες τις γνώσεις ώστε να είσαι ικανός να αντιμετωπίσεις τα πολύπλοκα προβλήματα της πράξης και της έρευνας και παράλληλα να συμβάλλεις στην ανάπτυξη της ελληνικής δασοπονίας με σκοπό την προστασία και ορθολογική χρήση των δασών μας και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, πάντα με στόχο την αειρόφο ανάπτυξη.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς:

 • Ως μελετητής ή σύμβουλος στις διευθύνσεις δασών, στις περιφερειακές διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σε μελέτες όπως διαχείρισης και προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.
 • Ως υπεύθυνος για την ορθή τοποθέτηση κολώνων σε δασικές περιοχές στην ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
 • Ως υπεύθυνος δασών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • Ως καθηγητής στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Μερικές από τις δραστηριότητες που μπορείς να έχεις ως δασολόγος είναι οι εξής: Διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών, ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.
 • Προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος
 • Παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.α.
 • Δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση πάρκων, γηπέδων κ.α.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ επιλογή μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι μαθήματα απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση ενός δασολόγου. Τα μαθήματα επιλογής διακρίνονται σε γενικά μαθήματα και ειδικά μαθήματα κατευθύνσεων, που υποδηλώνουν κάποια μεγαλύτερη εμβάθυνση σε ορισμένη περιοχή γνώσεων της Δασοπονίας. Τα γενικά μαθήματα αποτελούνται από μαθήματα όπως Κοινωνιολογία, Γενική Χημεία, Ζωολογία κ.α. Τα ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης χωρίζονται στις εξής κατευθύνσεις: 

 1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
 2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
 3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
 4. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
 5. Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης
 6. Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η κατεύθυνση ειδικών μαθημάτων που θα επιλέξεις αναφέρεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ενώ μπορείς να την ζητήσεις βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται η κατεύθυνσή σου με σχετική αίτηση στην Γραμματεία. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπορείς να ασχοληθείς με την έρευνα σε θέμαα δασικής οικονομίας όπως επίσης και με την φροντίδα των δασών.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων) καθορίζονται από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 / 29.12.2000).
 • Τέλος ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εγγραφείς στον Κλάδο Π.Ε. 1440, Γεωπόνων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και να εργαστείς στον Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc in Forest Ecosystems, Nature and Society
 • MSc in Forest and Nature Management
 • Masters in Ecology and Environment Studies
 • International Master Damage: Disaster Management Environmental Impact
 • MA International Planning and Sustainable Development
 • MSc in Climate Change

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

237
1