Δημόσιας Διοίκησης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 124
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14502
Βάση 2017
Εισακτέοι
270
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης θα έχεις την δυνατότητα να καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου πάνω σε όλα τα βασικά πεδία του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου σε όλο το φάσμα του σύγχρονου Δημόσιου Μάνατζμεντ. Τέλος με τις εξειδικευμένες γνώσεις Οικονομικών και Δικαίου που σχετίζονται με το Δημόσιο τομέα θα μπορείς να κατανοήσεις σε βάθος την Δημόσια Διοίκηση και τα προβλήματά της και να προωθήσεις λύσεις τους.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων . Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

 •  κατά κύριο λόγο στον Δημόσιο Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Ο.Τ.Α. και ευρύτερος Δημόσιος Τομέας) (κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής)
 •  σε επιχειρήσεις ως οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής ή σύμβουλος καθώς και ως λογιστής.(κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής)
 • ως διοικητικός υπάλληλος σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. (κατεύθυνση Δημοσίων Θεσμών)

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Δημόσιας Οικονομικής θα έχεις την δυνατότητα να αναπτύξεις τις γνώσεις σου σε θέματα που αφορούν την Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη, την Διοίκηση και θα μάθεις πως οι αρχές τους εφαρμόζονται στο Μάνατζμεντ των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα να εξειδικευτείς περαιτέρω σε θέματα της Φορολογίας, της Ελεγκτικής και της Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλες αυτές οι γνώσεις θα σου φανούν χρήσιμες για την περαιτέρω ενασχόλησή με το Δημόσιο Μάνατζμεντ.

Στην κατεύθυνση των Δημοσίων Θεσμών θα ασχοληθείς περισσότερο με θέματα Νομικής και Δικαίου. Η κατεύθυνση αποτελείται από μαθήματα Δικαίου όπως Διοικητικό Δίκαιο, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ενωσιακές Πολιτικές αλλά και εξειδικευμένα θέματα όπως Τεχνολογία και Δίκαιο, Εφαρμογές της Φορολογικής Νομοθεσίας κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης θα έχεις το δικαίωμα να εγγραφείς στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ( http:/www.oe-e.gr ) και να αποκτήσεις δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου ή του λογιστή. Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής και διδακτικής επάρκειας για την απασχόλησή τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΠΕ09 Οικονομολόγου)

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο των Οικονομικών και του Δικαίου που σχετίζονται με την σχολή Δημόσιας Διοίκησηςς. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Public administration
 • MSc in Econometrics and Management Science- Specialization operations research and Quantitative Logistics
 • Master Programm in Health Economics
 • MSc in Management- Business Analytics
 • MSc in Corporate Financial Management
 • MSc in Management and Law

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2636
22