Οικονομικές Επιστήμες

Περιγραφή

Ο Κλάδος των Οικονομικών Επιστημών ασχολούνται με την μελέτη των τρόπων αξιοποίησης των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών που διαθέτουν οι κοινωνίες για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και τη διανομή στους στα άτομα κατά αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, μελετά φαινόμενα που παρουσιάζονται στην οικονομία όπως αυτό της προσφοράς και της ζήτησης 

Μια σημαντική επιστήμη του κλάδου είναι αυτή των Χρηματοοικονομικών που μελετά και διαχειρίζεται τα κεφάλαια. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει , αναπτύσσει και υλοποιεί χρηματοοικονομικά εργαλεία και διαδικασίες. Επίσης, διαχειρίζεται το χρήμα και τα περιουσιακά στοιχεία, και αξιολογεί επιχειρηματικά σχέδια. Όπως ο κλάδος των Οικονομικών, έτσι και τα Χρηματοοικονομικά διέπονται από αρχές, νόμους, τεχνικές και ασχολείται με τα φυσικά πρόσωπα, το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Οι σχολές που περιλαμβάνονται σε αυτόν το κλάδο ασχολούνται με τα εξής αντικείμενα:

 • Δημόσια Οικονομική
 • Τραπεζικά Οικονομικά
 • Μικροοικονομικά 
 • Μακροοικονομικά
 • Κεφαλαιαγορές
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ανάλυση Επενδύσεων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Οικονομετρία

Για να ασχοληθείς με αυτούς τους κλάδους απαραίτητες είναι οι γνώσεις Πανεπιστημίου, η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, βοηθητικές εργασίες, συνεχής ενημέρωση.  Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα καθώς οι οικονομολόγοι καλύπτουν όλα τα επαγγέλματα σχετικά με την τη λογιστική, τα οικονομικά και τα χρηματοοικονομικά. Όσο πιο εξειδικευμένος είσαι τόσο καλύτερα. Οι αποδοχές του κλάδου μπορούν να ποικίλουν ωστόσο λόγω της δυνατότητας της επαγγελματικής ανέλιξης προβλέπονται σε βάθος χρόνου αρκετά ικανοποιητικές αμοιβές.

 • Οικονομολόγος
 • Στέλεχος Οικονομικών
 • Τραπεζικός Υπάλληλος
 • Λογιστής
 • Οικονομικός Αναλυτής
 • Εκπαιδευτικός Οικονομολόγος
 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Ορκωτός Λογιστής
 • Χρηματιστής
 • Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Γνώρισε μερικά επαγγέλματα από τους ειδικούς

Κάνε κλικ στο για να δεις τη λίστα με όλα τα βίντεο.

Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ

Είσαι Επαγγελματίας σε αυτόν τον Κλάδο;

Μοιράσου μαζί μας την εμπειρία σου και βοήθησε τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα το κλάδο που τους αρέσει!

Μάθε περισσότερα