Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 346
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
8482
Βάση 2017
Εισακτέοι
153
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων θα απασχοληθείς με τους παρακάτω τομείς:

 • Management και Marketing
 • Οικονομικά, Αγροτική Οικονομία και Πολιτική , Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά
 • Γεωπονία, Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Αντικείμενα βασικών επιστημών και Δικαίου

Βασικός στόχος του τμήματος είναι η επαρκής προετοιμασία των φοιτητών του για την στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών του αγροδιατροφικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αναλύονται ως εξής :

 • Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες ( Υπουργεία και Τράπεζες )
 • Σε οργανισμούς και συνεταιρισμούς
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • Ως εισηγητής σε προγράμματα κατάρτισης

10 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , το σύνολο των υποχρεωτικών και κατ επιλογής μαθημάτων στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οικονομικούς οργανισμούς με ιδιαίτερη εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό κλάδο και τον εφοδιασμό τους με ειδικότερες γνώσεις για την υποστήριξη νέων μοντέλων αγροτικής επιχειρηματικότητας .

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της σχολής αυτής έχεις το δικαίωμα να εργασθείς :

 • Στο Δημόσιο τομέα: Στο Υπουργείο Υγείας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε Διευθύνσεις Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο ΥΠΕΧΩΔΕ κ.ά.
 • Στον Ιδιωτικό τομέα: Σε συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.ά.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις :

 1. MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
 2. Διεθνής Γεωργικές Επιχειρήσεις
 3. Διαχείριση της ποιότητας τροφίμων.

Πανεπιστήμιο Πατρών

570
5