Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΕΙ, Πελοπόννησο

Παγκόσμια θέση 587 Ελληνική θέση 6

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 στο Ρίο. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας.
 • Προσανατολίζεται στις Θετικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Από την ίδρυση του, το Πανεπιστήμιο στράφηκε προς ένα διεθνή προσανατολισμό και υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Για αυτό το λόγο συμμετέχει σε προγράμματα, κοινοπραξίες και συμφωνίες με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς του εξωτερικού.
 • Το Πανεπιστήμιο διαθέτει συγκεκριμένη εταιρική ταυτότητα και λογότυπο. Υπό την αιγίδα του δε, λειτουργούν πανεπιστημιακές εκδόσεις, ενώ εκδίδεται και η περιοδική έκδοση.
 • Συμμετέχει σε σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, για την προώθηση της οποίας λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο παραγωγικά Πανεπιστήμια της Ελλάδος, αναφορικά με τον αριθμό των Δημοσιεύσεων, την αναγνωσιμότητα και την χρηματοδότηση της Έρευνας. Τα θετικά του στοιχεία είναι το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος και οι αποτελεσματικές προσπάθειες για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων στις σπουδές.
 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στις διεθνείς κατατάξεις:
 1. QS World University Rankings
 2. THE World University Rankings [TIMES]
 3. U –Multirank
 4. Shanghai Ranking (GRUP Survey )
 5. Thomson Reuters
 6. Leiden (CWTS)
 7. Web of Science
 8. RUR – Round University Ranking
 • Πράσινο Πανεπιστήμιο: Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανάπτυξη του εθελοντισμού. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ενστερνιστεί την ιδέα της αειφορίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα προγράμματα σπουδών, στην έρευνα, στον εθελοντισμό, στις συναφείς δραστηριότητες και στην αποκτηθείσα εμπειρία.
 • Αποτελείται από πέντε σχολές συγκροτούμενες από είκοσι τέσσερα τμήματα:
 1. Πολυτεχνική Σχολή (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών)
 2. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών(Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλολογίας Τμήμα Φιλοσοφίας)
 3. Σχολή Επιστημών Υγείας(Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Φαρμακευτικής)
 4. Σχολή Θετικών Επιστημών(Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Χημείας)
 5. Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων(Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) 

Σχολές και Τμήματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.) βρίσκεται στο Ρίο, οκτώ χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάτρας, στο Νομό Αχαΐας. Στο Αγρίνιο, τα τμήματα του Πανεπιστημίου στεγάζονται σε κτίρια μέσα στον αστικό ιστό του Δήμου. Στις εγκαταστάσεις στο Ρίο υπάρχουν τα εξής κτίρια:

 1. Κτίριο Α΄, όπου στεγάζονται: Πρυτανικές Αρχές, Γραμματεία Πανεπιστημίου, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Επιτροπή Ερευνών, Νομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, Αίθουσες Συνεδριάσεων της Συγκλήτου, Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου
 2. Κτίριο Β΄, όπου στεγάζεται το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Τρία συγκροτήματα αμφιθεάτρων της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΑΘΕ)

 • Κτίριο Τμήματος Φυσικής
 • Κτίριο Τμήματος Χημείας
 • Κτίριο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Κτίριο Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
 • Κτίριο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 • Κτίριο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Κτίριο Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Κτίριο Τμήματος Βιολογίας
 • Κτίριο Τμήματος Γεωλογίας
 • Κτίριο Τμήματος Μαθηματικών
 • Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής
 • Κτιριακό συγκρότημα Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος της Ιατρικής Συγκρότημα Προκατασκευασμένων
 • Κτιρίων, όπου στεγάζονται: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αμφιθέατρα ΠΑΜ (Πρώην Αεροπορικές Μονάδες)
 • Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Yπηρεσίας Πληροφόρησης (Τμήμα Δικτύων και Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών)
 • Κτίριο Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου

Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο Οι σημαντικότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο είναι οι ακόλουθες:

 • Κτίριο Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
 • Κτίριο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)
 • Κτίριο Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις βιβλιοθηκών των Τμημάτων Παράρτημα Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών

Ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου στο Ριγανόκαμπο

 • Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει στην ιδιοκτησία μια έκταση στην περιοχή του Ριγανόκαμπου Πατρών, στους πρόποδες του Παναχαϊκού και του Ομπλού. Η αξιοποίηση του χώρου και η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών σε αυτόν μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα υποστήριξης και ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας.

 

Παράλληλα με τις Σπουδές σου το Πανεστήμιο Πατρών μπορείς να βρεις:

 • Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
 • Ραδιοφωνικός Σταθμός UPfm
 • 4 Μουσεία
 • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
 • 15 Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών
 • Χορωδία, Θεατρική Ομάδα, Χορευτικός Όμιλος
 • Κοινωνική δράση 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Ρίο, Αχαία
Πελοπόννησο