Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 594
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6695
Βάση 2017
Εισακτέοι
122
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της εισαγωγικής κατεύθυνσης της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης υπηρεσιών υγείας, συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας. Θα μάθεις για το περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που παρέχονται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και θα μπορέσεις να αντιληφθείς τον ρόλο των δομών και την οργάνωσή τους. Τέλος, θα αποκτήσεις ειδικές γνώσεις σχετικά με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις δομές και τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας αλλά και τις δραστηριότητές τους. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς:

 • σε νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά)
 • σε κλινικές
 • σε κέντρα υγείας
 • σε μονάδες φροντίδας και πρόνοιας
 • σε προγράμματα παροχής βοήθειας όπως «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • σε μονάδες απεξάρτησης
 • σε Κέντρα αισθητικής, spa, θαλασσοθεραπείας κ.α. ως διοικητικό στέλεχος.

Οι αρμοδιότητες που μπορείς ενδεικτικά να έχεις είναι οι εξής:

 • Άσκηση διοικητικών καθηκόντων σε κάθε βαθμίδα της διοίκησης και διοίκηση προσωπικού
 • Προμήθειες και εφοδιασμός.
 • Προγραμματισμός και ανάπτυξη δραστηριοτήτων
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε μαθήματα κορμού και υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Τα πρώτα χρόνια σπουδών θα παρακολουθήσεις μαθήματα κορμού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα οποία σχετίζονται γενικότερα με την Διοίκηση. Στο τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές παρακολουθούν καθαρά μαθήματα της Κατεύθυνσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Τα μαθήματα κατεύθυνσης αποτελούνται από υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής υποχρεωτικά όπως Δίκαιο των Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικά της Υγείας, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος της κατευθύνσεις Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας μπορείς να απασχοληθείς ως διοικητικό στέλεχος σε μονάδες Υγείας και Πρόνοιας ( π.χ. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας κ.α.)

 • Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το ΠΔ 351/1989.
 • Τέλος, ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εργαστείς στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα, κάθε φορά νομοθεσία.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Διοίκησης. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής :

 • Master of Science in Health and Social Care Management
 • Masters in Public Administration
 • Master of Health Administration
 • Master in Information Systems, IT in Public Administration
 • Master in Economy and Business Administration

ΤΕΙ Πελοποννήσου

9209
45