Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα συλλέξεις τα απαραίτητα εφόδια ώστε να να είσαι σε θέση να αξιοποιείς με επιτυχία τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ενώ παράλληλα θα έχεις τη δυνατότητα να συστηθείς με το αντικείμενο του πεδίου εφαρμογής. Συνεπώς καλείσαι να παρακολουθήσεις μαθήματα όπως Διοικητική Επιστήμη, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ποσοτικών Μεθόδων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τις εξής επαγγελματικές δυνατότητες:

  •  Άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή σου σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
  •  Ως στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο , σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, σε συστήματα ψυχαγωγίας και πληροφόρησης και σε άλλους αναδυόμενους τομείς , αλλά και στις παραδοσιακές εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
  •  Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην Κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής θα διδαχθείς κυρίως μαθήματα που σχετίζονται με την επιστήμη της Πληροφορικής μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής: Βάσεις Δεδομένων, Αλγόριθμοι με C, Γραμμικός και Δικτυακός Προγραμματισμός, Δομές Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού κ.α. αλλά και μαθήματα όπως Χρηματοοικονομική Λογιστική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Οικονομετρία και Στατιστική.

Στην Κατεύθυνση της Διοίκησης Τεχνολογίας θα διδαχθείς ενδεικτικά μαθήματα με το εξής περιεχόμενο: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Λειτουργικά Συστήματα, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογική καινοτομία κ.α. , αλλά και μαθήματα όπως Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Χρηματοοικονομικά, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε.19, Πληροφορικής και εγγράφεσαι στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων περιγράφονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄/58/8.4.2009. Επιπλέον ως απόφοιτος έχεις το δικαίωμα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων του δημοσίου Π.Δ. 347 (ΦΕΚ 315 τ.Α ΄ /31.12.2003).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις παρουσιάζονται ενδεικτικά στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

  1. Εφαρμοσμένη πληροφορική στη μηχανική και την επιστήμη
  2. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
  3. Στην ασφάλεια των δικτύων και των υπολογιστών
  4. Εφαρμοσμένη τεχνολογία των πληροφοριών
  5. Εφαρμοσμένη μηχανική
  6. Εφαρμοσμένη ηλεκτρονική

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1784
5