Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 477
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9787
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ θα αποκτήσεις την απαιτούμενη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση του τεχνολογικού τομέα.
Η αποστολή του Τμήματος περιλαμβάνει την παράλληλη παροχή τεχνολογικής και παιδαγωγικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της και την προαγωγή της εφαρμοσμένης έρευνας στην εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.
Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.
Ειδικότερα μπορείς να απασχοληθείς ως Καθηγητής Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως Τεχνολόγος Μηχανολόγος – Μηχανικός στο Δημόσιο, σε εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και γενικότερα σε θέσεις που μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τμημάτων Μηχανολογίας.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει Υποχρεωτικά και κατ επιλογήν μαθήματα των οποίων το σύνολο καλύπτει και το τεχνολογικό και το παιδαγωγικό αντικείμενο.
Ενδεικτικά:

  1. Κάποια από τα μαθήματα του Τεχνολογικού αντικειμένου: Χημεία και Τεχνολογία Υλικών, Εφαρμοσμένη Μηχανική, Αντοχή των Υλικών, Θερμοδυναμική, Μηχανική των Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών, Τεχνολογία Ψύξης Κλιματισμού κ.α.
  2. Κάποια από τα μαθήματα του Παιδαγωγικού αντικειμένου: Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ, Διδακτική Μεθοδολογία, Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτών Μηχανολόγων Μηχανικών τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30.09.1985) και Ν.Δ. 4186 άρθρο 29, παρ. 1γ. (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.09.2013).

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης Μηχανολογικών Κατασκευών», καθώς επίσης και διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών) με τίτλο
«Αναβάθμιση Κτηρίων» με δύο κατευθύνσεις: α) Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων, β) Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7668
37