επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9162
Βάση 2017
Εισακτέοι
70
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις γνώσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και της τεχνολογίας δομικών έργων.
Αποστολή του Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι:

 1. να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παιδαγωγική επιστήμη και την επιστήμη των πολιτικών μηχανικών με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και
 2. να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια παιδαγωγική και τεχνολογική κατάρτιση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων της ειδικότητάς σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή να εργασθείς ως Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνολογικού και εκπαιδευτικού αντικειμένου μαθημάτων που διαρθρώνουν τα 8 εξάμηνα σπουδών συμπεριλαμβανομένου της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Το Πτυχίο Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το οποίο χορηγείται στο τέλος του Α΄ κύκλου σπουδών παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια εκπαίδευση. Το πτυχίο αυτό από άποψη ακαδημαϊκού επιπέδου είναι ισότιμο με πτυχίο ΤΕΙ. Ενδεικτικά κάποια από τα τεχνολογικά μαθήματα παρακολούθησης είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Στατιστική, Τοπογραφία, Εδαφομηχανική, Οικοδομικός Σχεδιασμός κ.α. και κάποια από τα παιδαγωγικά είναι: Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της παιδείας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική τεχνολογία με πολυμέσα, Διδακτική Μεθοδολογία κ.α.
Οι κάτοχοι του Πτυχίου Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο αντίστοιχο με αυτό των ΤΕΙ της ίδιας ειδικότητας με αυτή την οποία παρακολούθησαν στη Σχολή, μπορούν να φοιτήσουν για δύο εξάμηνα σε ειδικό πρόγραμμα του οικείου Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Β΄ κύκλος σπουδών) που περιλαμβάνει μόνο τεχνολογικά μαθήματα ή σε ΤΕΙ. Δηλαδή με σπουδές συνολικής διάρκειας 5 ετών, οι απόφοιτοι της Σχολής αποκτούν δύο πτυχία – το βασικό Πτυχίο Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α΄κύκλος) και το Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Β΄κύκλος) αντίστοιχης ειδικότητας και ισοδύναμο με αυτό των ΤΕΙ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Εκπαιδευτικός Πολιτικός Μηχανικός ορίζονται από το Ν. 1566/1985. άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30.09.1985) και Ν.Δ. 4185 άρθρο 29, παρ. 1γ. (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.19.1013).
Επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, κατοχυρώνονται με το Π.Δ. 906 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄/15.11.1979).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. Στη μηχανική κατασκευών πολιτικού/μηχανικού και Οικολογική Μηχανική
 2. Σε έργα πολιτικού μηχανικού/Οικολογική Μηχανική στις υποδομές των μεταφορών
 3. Στην αρχιτεκτονική/διάγνωση και επισκευή κτιρίων
 4. Στην περιβαλλοντική μηχανική(αειφόρου κτιρίου στην τεχνική πρακτική)
 5. Στην προηγμένη τεχνολογία στην Περιβαλλοντική Μηχανική
 6. Στη διαχείριση επιχειρηματικότητας και μαρκετινγκ
 7. Στην αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή
 8. Στην ανάκτηση των πόρων

Ή μπορείς να επιλέξεις κάποιο από αυτά που σου παρέχει το Τμήμα και είναι τα εξής:

 1. Αναβάθμιση κτιρίων
 2. Εφαρμοσμένη υπολογιστική δομική μηχανική
 3. Τεχνολογίες διαχείρισης υδάτων, Ήπιων μορφών ενέργειας και περιβαλλοντικής μηχανικής.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7668
37