επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9925
Βάση 2022
Εισακτέοι
12
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ θα αποκτήσεις τις γνώσεις της παιδαγωγικής επιστήμης και της τεχνολογίας δομικών έργων. Αποστολή του Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι: – να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παιδαγωγική επιστήμη και την επιστήμη των πολιτικών μηχανικών με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, και – να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια παιδαγωγική και τεχνολογική κατάρτιση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την διδασκαλία των τεχνολογικών μαθημάτων της ειδικότητάς σου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή να εργασθείς ως Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις.Ενδεικτικά κάποια από τα τεχνολογικά μαθήματα παρακολούθησης είναι: Μαθηματικά, Φυσική, Στατιστική, Τοπογραφία, Εδαφομηχανική, Οικοδομικός Σχεδιασμός κ.α. και κάποια από τα παιδαγωγικά είναι: Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της παιδείας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Εκπαιδευτική τεχνολογία με πολυμέσα, Διδακτική Μεθοδολογία κ.α.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ, τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως Εκπαιδευτικός Πολιτικός Μηχανικός ορίζονται από το Ν. 1566/1985. άρθρο 14, (ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30.09.1985) και Ν.Δ. 4185 άρθρο 29, παρ. 1γ. (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17.19.1013). Επίσης τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, κατοχυρώνονται με το Π.Δ. 906 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄/15.11.1979). Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να βρίσκονται στις παρακάτω εξειδικεύσεις: Στη μηχανική κατασκευών πολιτικού/μηχανικού και Οικολογική Μηχανική Σε έργα πολιτικού μηχανικού/Οικολογική Μηχανική στις υποδομές των μεταφορών Στην αρχιτεκτονική/διάγνωση και επισκευή κτιρίων Στην περιβαλλοντική μηχανική(αειφόρου κτιρίου στην τεχνική πρακτική) Στην προηγμένη τεχνολογία στην Περιβαλλοντική Μηχανική Στη διαχείριση επιχειρηματικότητας και μαρκετινγκ Στην αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή Στην ανάκτηση των πόρων Ή μπορείς να επιλέξεις κάποιο από αυτά που σου παρέχει το Τμήμα και είναι τα εξής: Αναβάθμιση κτιρίων Εφαρμοσμένη υπολογιστική δομική μηχανική Τεχνολογίες διαχείρισης υδάτων, Ήπιων μορφών ενέργειας και περιβαλλοντικής μηχανικής. Η Σχολή υλοποιεί τα ακόλουθα Δ.Μ.Π.Σ.: α) Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοιατρικών Προσεγγίσεων β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

3403
23