Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Κωδικός Μηχανογραφικού: 372
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12846
Βάση 2017
Εισακτέοι
117
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Επιστήμης τροφίμων και Διατροφής θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια, την ποιότητα και την διατροφική αξία των τροφίμων. Επιπλέον θα μάθεις σχετικά με την επιρροή της κατανάλωσης τροφίμων στην δημόσια υγεία καθώς και το πώς οι κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτιστικοί και ψυχολογικοί παράγοντες επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής από τον άνθρωπο. Στόχος του τμήματος είναι να σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη, βαθιά και πολυδιάστατη γνώση για τα τρόφιμα και τη διατροφή στους διάφορους συναφείς τομείς όπως τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιολογία, τη χημεία, την τεχνολογία, την υγεία και τις επιχειρήσεις. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων, Σύμβουλοι Διατροφής, Μονάδες Διατροφής κ.α.) όσο και στον δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.). Οι δραστηριότητες που θα μπορείς να έχεις είναι οι εξής:

 • Χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τροφίμων.
 • Προτάσεις στην πολιτική αποφάσεων που αφορά στη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας: Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση – Κατανάλωση, για βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών βάσει σύγχρονων επιχειρηματικών κανόνων και ορθών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας που θα ικανοποιούν την οικονομία και τη δημόσια υγεία
 • Εποπτεία και Έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων.
 • Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων.
 • Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση-αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγής της.
 • Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στους τομείς της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και του μάρκετινγκ τροφίμων.
 • Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης νέων τροφίμων, με στόχο την παραγωγή διατροφικών προϊόντων με πιστοποιημένα οφέλη ή/και με αυξημένη διάρκεια συντήρησης
 • Παροχή συμβουλών διατροφής στους πολίτες.
 • Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων, προώθηση και υποστήριξη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισής τους.
 • Ενασχόληση με την έρευνα στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής.
 • Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής από Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Δημόσιους φορείς ή/και Επιστημονικές Εταιρείες.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνουν μαθήματα όπως ανόργανη χημεία, βιοχημεία τροφίμων, τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης κ.α. και το πρόγραμμα συμπληρώνεται από πτυχιακή μελέτη και πρακτική άσκηση. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του καταναλωτή. Έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. 

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της επιστήμης της Διαιτολογίας και της Διατροφής. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • MSc Food Quality Management
 • Master in Nutrition and Health
 • Master in Food, Society and International Food Governance
 • MA Anthropology of Food
 • Master Degree in Food Science and Nutrition

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8