επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17750
Βάση 2022
Εισακτέοι
4
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στο Φαρμακευτικό Τμήμα της ΣΣΑΣ θα διδαχθείς την Φαρμακευτική Επιστήμη και παράλληλα θα λάβεις και στρατιωτική εκπαίδευση. Σκοπός του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι η κατάρτιση επιστημόνων φαρμακοποιών.

Ως φοιτητής του Τμήματος θα έχει τη δυνατότητα να μάθεις τη δομή και τη φαρμακολογική δράση των φαρμάκων, την πορεία τους στο οργανισμό και τις μεθόδους παρασκευής και αξιολόγησής τους. Θα διδαχθείς τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.

Η ιδιαιτερότητα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΣΣΑΣ είναι το ότι διδάσκεσαι στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα λάβεις στρατιωτική και επιμορφωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Επίσης, υποχρεωτική είναι η διαμονή σου εντός της Σχολής και εξέρχεσαι μόνο έπειτα από άδεια του Διοικητή. Σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν έχεις έξοδα φοίτησης και διαμονής, όπως επίσης και το ότι θα λαμβάνεις κάθε μήνα χρηματικό βοήθημα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα είναι 10 χρόνια. Ως απόφοιτος εντάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Ανάλογα με το σώμα, ονομάζεσαι: • Ανθυπολοχαγός στο Στρατό Ξηράς • Σημαιοφόρος στο Ναυτικό • Ανθυποσμηναγός στην Αεροπορία. Ακόμη, παράλληλα με την εργασία σου στο Σώμα μπορείς να εργαστείς ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δικό σου Φαρμακείο. Ως απόφοιτος του Τμήματος Φαρμακευτικής έχεις το δικαίωμα να εργαστείς ως Φαρμακοποιός και ως Κοσμετολόγος.

10 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται στην στρατιωτική εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι το ίδιο ακριβώς με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ. Δηλαδή το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διαθέτει μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής. Πέρα από τη θεωρητική διδασκαλία, πραγματοποιούνται φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το Τμήμα Φαρμακευτικής αποτελείται από τρεις Τομείς:

1. Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας.
2. Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.
3. Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας.

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών είναι: Ενζυμολογία, Υγιεινή/Επιδημιολογία, Φυσικοχημεία, Βοτανική, Γενική Οργανική Χημεία, Φυσική Φαρμακευτική, Φαρμακογνωσία , Φαρμακολογία, Συνταγοτεχνία, Οργανική Φαρμακευτική Χημεία, Καλλυντικά, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών, Χημεία Φυσικών Προϊόντων, Φαρμακευτική Τεχνολογία κα. Όσο αφορά την στρατιωτική εκπαίδευση, μετά την εισαγωγή σου στη Σχολή, πραγματοποιείς τη βασική σου εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις εβδομάδες.

Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.

Επιπλέον, θα λάβεις και επιμορφωτική εκπαίδευση, δηλαδή διδασκαλίες θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις με επιστημονικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, συμμετοχή σε συζητήσεις επιστημονικών θεμάτων, διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ, εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους, έδρες στρατιωτικών μονάδων κ.τ.λ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ονομάζεσαι Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμεσαι (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Η κατανομή γίνεται με βάση κλήρωση που πραγματοποιείται στην διάρκεια των σπουδών σου, οπότε και τοποθετείσαι στην μονάδα σου. Ως απόφοιτος του Φαρμακευτικούτης ΣΣΑΣ είσαι υποχρεωμένος να μείνεις στο στράτευμα 10 χρόνια.

Μεταπτυχιακά

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής λειτουργούν τα εξής προγράμματα: 1. Βιομηχανική Φαρμακευτική, 2. Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική, 3. Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων, 4. Φαρμακευτική Τεχνολογία.

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)