Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ

Κωδικός Μηχανογραφικού: 701
επιστημονικό πεδίο
2ο, 5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
6792
Βάση 2017
Εισακτέοι
196
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. θα αποκτήσεις ολοκληρωμένο το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Μετά την περάτωση των σπουδών σου ως πτυχιούχος Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός θα διαθέτεις:

 • ολοκληρωμένες γνώσεις υλικών και διεργασιών Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
 • επαρκείς δεξιότητες εφαρμογής Κλωστοϋφαντουργικών επεξεργασιών και προϊόντων
 • εξειδικευμένες ικανότητες σύνθεσης επιστημών, τεχνολογιών, μεθόδων, υλικών και ιδιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας μπορείς να απασχοληθείς με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σου, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικότερα μπορείς να απασχοληθείς είτε ως στελέχος μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενος σε όλο το φάσμα της Κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής και της αξιοποίησής της με τα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Εντοπισμό ή επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των Επιχειρήσεων.
 • Συντονισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών σε μονάδες Κλωστηρίων, Υφαντηρίων, Πλεκτηρίων, Φινιριστηρίων – Βαφείων, Τυποβαφείων, Ταπητουργείων, Σχοινοποιείων και Εργαστηρίων Ανάλυσης και Ποιοτικού Ελέγχου προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών.
 • Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας, καθώς επίσης συμμετοχή και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας και στη διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων Κλωστοϋφαντουργίας ανάπτυξης.
 • Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά κατονομαζόμενα παραπάνω που θα προκύπτουν από την εξέλιξη Κλωστοϋφαντουργικής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα Κλωστοϋφαντουργίας.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα διοικητικοτεχνικής Ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις Κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών και πιστοποιούν την καταλληλότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της Κλωστοϋφαντουργίας, πάντοτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται ως εξής: Τα 4 πρώτα εξάμηνα η εκπαίδευση είναι θεωρητική και εργαστηριακή παρέχοντας γνώσεις γενικού χαρακτήρα αλλά και γνώσεις κλωστοϋφαντουργίας από όλους τους τομείς της παραγωγής. Στα επόμενα 3 εξάμηνα θα λάβεις πιο ειδικές γνώσεις. Το 8ο και τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει πρακτική άσκηση στο χώρο της βιομηχανίας, η οποία επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας Οι τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Κλωστοϋφαντουργίας που θα διδαχθείς είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη υλικών και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών και ετοίμου ενδύματος.
 • Τεχνικές προδιαγραφές,ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων.
 • Οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου.
 • Οργάνωση και διοίκηση κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ετοίμου ενδύματος.
 • Εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στα διάφορα στάδια παραγωγής.
 • Εμπορία και διαφήμιση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ετοίμου ενδύματος.
 • Ασφάλεια εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος στις μονάδες παραγωγής.
 • Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία τεχνικοοικονομικών αναλύσεων και συνθετικών εργασιών στην Κλωστοϋφαντουργία.
 • Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.
 • Μηχανικός και Χημικός Εξευγενισμός Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 • Βαφή Κλωστοϋφαντουργικών ινών, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμου ενδύματος.
 • Τυποβαφή Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων.
 • Kλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές νέων συνθετικών πολυμερών.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Για τους Κλωστοϋφαντουργούς Μηχανικούς δεν υπάρχουν ακόμα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Υπάρχει σχέδιο προεδρικού διατάγματος που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε., αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα.

Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα παρέχει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Μόδας».

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2263
22