Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

TEI, Πειραιάς

Παγκόσμια θέση 2263 Ελληνική θέση 22

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

Το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος. Η λειτουργία του έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου επιδιώκει και αποδέχεται τη συνεργασία με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα για την επίτευξη των σκοπών του, στο πλαίσιο του ιδρυτικού του νόμου και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. Επίσης στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. γίνεται εσωτερική αξιολόγηση-αποτίμηση του έργου του σε επίπεδο Τμημάτων (για αξιολόγηση του έργου των μελών του Ε.Π., της εκπαίδευσης και της έρευνας) και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του σε Κεντρική Διοίκηση και ακαδημαϊκές μονάδες (για αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών), σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Σχολές και Τμήματα

Οι εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. καλύπτουν συνολική έκταση 100.000 τ.μ. ελαιώνα, ενώ ο δομημένος χώρος υπερβαίνει τα 50.000 τ.μ.. Όλες οι Σχολές έχουν ως έδρα την έδρα του Ιδρύματος, τον Πειραιά ,η διεύθυνση του οποίου είναι Πέτρου Ράλλλη & Θηβών 250.

Στο ΤΕΙ λειτουργούν επίσης:

  • Ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη τεχνολογικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων του Ιδρύματος
  • Αίθουσα Internet
  • Αίθουσα Οπτικοακουστικού Υλικού
  • Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ)

Τέλος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στο πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων, που διεξάγεται με την ευθύνη των μελών Ε.ΔΙ.Π. Φυσικής Αγωγής, στο οποίο περιλαμβάνονται εσωτερικοί αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Πειραιάς
Πειραιάς