επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14693
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού. Θα αποκτήσεις γνώσεις για την κοινωνική θεωρία, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Θα εφοδιαστείς  θεωρητικά και πρακτικά ώστε να μπορείς να ανταποκριθείς στις συνεχείς θεωρητικές εξελίξεις καθώς και στις επιστημονικές και γνωσιολογικές προϋποθέσεις κατανόησης και ικανοποίησης των αναγκών που ανακύπτουν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της σχολής θα μπορείς να εργαστείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 • Μπορείς να απασχοληθείς στις δημόσιες υπηρεσίες σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και ιδίως στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που απασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα που απασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του.
 • Στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλος, στέλεχος διοίκησης και σύμβουλος απασχόλησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας – διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης παραγωγής.
 • Σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε αναπτυξιακούς φορείς, σε κέντρα προώθησης της απασχόλησης, για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων.
 • Σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την κοινωνιολογική θεμελίωση των δραστηριοτήτων του.
 • Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως εκπαιδευτής.
 • Στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
 • Στην έρευνα κλπ

 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: τ

 1. ην κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης
 2. την κοινωνιολογία του αγροτικού και αστικού χώρου
 3. τη γεωγραφία του αγροτικού χώρου
 4. τη δημογραφία και την κρατική
 5. τη μη οργανωμένη συλλογική παρέμβαση στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων, του εισοδήματος, της υγείας, της άμβλυνσης των ανισοτήτων, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κοινωνικών δικαιωμάτων, του φύλου, της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικογένειας, της στέγασης, των κοινωνικών κινημάτων και του περιβάλλοντος.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγων, δηλαδή μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά ένα απο τα μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι “Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές”.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2636
22