Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Κωδικός Μηχανογραφικού: 222
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
10185
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα αποκτήσεις τις επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, συνδυάζοντας αρμονικά τα πεδία της μηχανικής, της οικονομίας και της διοίκησης. Στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύει τους φοιτητές και μελλοντικούς μηχανικούς προσφέροντας τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες εργασιακές προκλήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καλλιεργώντας τη διεπιστημονικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,θα έχεις μπροστά σου ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα. Θα μπορείς να σταδιοδρομήσεις, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Πιο συγκεκριμένα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

 • Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων
 • Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων)
 • Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών
 • Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών
 • Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου μελετητών.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στην περίπτωση που θα επιλέξεις την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής θα εξειδικευτείς περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με: τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμπεριφοράς της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων, τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και βέλτιστης απόδοσης γενικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων, τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου, τη σύνθεση, τη συμπεριφορά και την απόδοση κλασικών αλλά και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τον προσδιορισμό της ελκυστικής τιμής αγοράς και πώλησης διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τη στοχαστική μοντελοποίηση και την παρακολούθηση πολύπλοκων δυναμικών οικονομικών και χρηματοοικονομικών συστημάτων.

Στην περίπτωση που θα επιλέξεις την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα εξειδικευτείς περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με: τον χρονικό και τεχνικο- οικονομικό προγραμματισμό έργων,τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τον έλεγχο αποθεμάτων, τον προγραμματισμό πόρων, το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό – τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και βιομηχανικές μονάδες, μελέτες στρατηγικής των επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχειρηματικά σχέδια κ.ά., τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics, την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης αλλαγής και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών, μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τις αντίστοιχες τεχνολογίες και συστήματα που τις υποστηρίζουν, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (e-business), την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σχετικά με υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό (web services), σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (web-enabled analytics), τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης τα επαγγελματικά σου δικαιώματα κατοχυρώνονται βάση του Π.Δ. 83/2000 (Φ.Ε.Κ. 72Α) όπου και περιγράφεται το αντικείμενο απασχόλησης σου.
Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος με κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Μηχανική έχουν τη δυνατότητα εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 • Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
 • Καινοτομία μέσω των επιχειρήσεων,της μηχανικής και του σχεδιασμού
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη των μηχανικών και της μηχανικής αυτοκινήτων
 • Διαχείριση και τεχνογνωσία στα συστήματα παραγωγής
 • Διαχείριση και μηχανική σε ηλεκτρικά συστήματα ισχύος.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8