Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 371
επιστημονικό πεδίο
5ο, 2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12866
Βάση 2017
Εισακτέοι
121
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακών θα εκπαιδευτείς σε σύγχρονους και εξελισσόμενους τομείς, όπως ενδεικτικά είναι η ανάλυση σημάτων και δεδομένων, το διαδίκτυο, τα υπολογιστικά συστήματα, η επεξεργασία, μετάδοση και κωδικοποίηση πληροφορίας, οι ηλεκτρονικές διατάξεις, οι κινητές και οι δορυφορικές επικοινωνίες και τα συστήματα αυτοματισμού.

Το Τμήμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά στα βασικά αντικείμενα του μηχανικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα βασικά αντικείμενα της πληροφορικής και της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και δικτύων.
 • Να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε σύγχρονους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως ανάλυση δεδομένων, διαδίκτυο, ανάλυση σήματος και εικόνας, τεχνολογία λογισμικού, κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες κτλ.
 • Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, ιδίως σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στο δημόσιο τομέα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς επαγγελματικά ενδεικτικά στους παρακάτω τομείς: Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς:

 • των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων,
 • της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και
 • των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π.

Συγκεκριμένα, μερικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι τίτλοι επαγγελμάτων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Μηχανικός Τεχνολογιών Λογισμικού (Computer Software Engineer)
 • Μηχανικός Τεχνολογιών Υλικού (Computer hardware Engineer)
 • Μηχανικός Υπολογιστών (εκτός Μηχανικού Τεχνολογιών Λογισμικού)
 • Αναλυτής Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer System Analysts)
 • Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (Network Systems and Data Communications)
 • Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database Administrators)
 • Αρχιτέκτονας Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Architect).

Μπορείς ακόμη να εργασθείς μεταξύ άλλων ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός με την προσφορά υπηρεσιών:

 • Σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων και μηχανοργάνωσης σε δημόσιους φορείς 
 • Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Στον τραπεζικό, ασφαλιστικό και ιατρικό τομέα
 • Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Στις εταιρίες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού
 • Στις μεταφορές, στη ναυτιλία και τον τουρισμό
 • Σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρίες υψηλής τεχνολογίας
 • Σε ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.
 • Τέλος, διαθέτοντας γνώσεις πάνω σε θέματα διοίκησης, επιχειρηματικότητας και οικονομικής διαχείρισης έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να οργανώσεις τις δικές σου επιχειρηματικές δραστηριότητες/ιδέες ή να στελεχώσεις επιχειρήσεις/εταιρίες σε διοικητικό επίπεδο.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά, κατ επιλογή υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής. Το αντικείμενο των παραπάνω κατηγοριών μαθημάτων περιγράφουν ενδεικτικά οι τομείς: ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας συστημάτων, επεξεργασία εικόνας και ήχου κ.τ.λ.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα έχεις το δικαίωμα:

 • Εγγραφής ως μέλος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στον Κλάδο «Ηλεκτρονικών Μηχανικών».
 • Να ασχοληθείς ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε θέσεις κλάδου «ΠΕ 19» και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων.
 • Να διοριστείς σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής».

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις μπορεί να είναι στις παρακάτω εξειδικεύσεις:

 1. στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και δικτύων τηλεπικοινωνιών
 2. στον ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανών
 3. στη διαχείριση των μηχανικών
 4. στην επιστήμη των υπολογιστών και της μηχανικής
 5. στα κινητά συστήματα και διαδίκτυο
 6. στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της μηχανικής
 7. στις επικοινωνίες, τον έλεγχο και την ψηφιακή επεξεργασία σήματος.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2074
20