Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 238
επιστημονικό πεδίο
2ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
9963
Βάση 2017
Εισακτέοι
112
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στόχος του Τμήματος είναι η καλλιέργεια, η ανάπτυξη και η προώθηση της ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων χρησιμοποιώντας γνώσεις, ιδέες, τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη σε διάφορους χώρους και πλαίσια. Συγκεκριμένα, θα έχεις τη δυνατότητα να εκπαιδευτείς κατάλληλα ώστε να έχεις μια ολική γνωστική άποψη και να είσαι ικανός να παρεμβαίνεις δημιουργικά σε όλες τις φάσεις δημιουργίας ενός προϊόντος, υπηρεσίας, συστήματος (δηλαδή στον <<κύκλο ζωής>> του). Με άλλα λόγια θα είσαι ικανός να κατανοήσεις ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσεις το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία που θα το επιλύει.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να απασχοληθείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως Σχεδιαστής Συστημάτων ή Προϊόντων. Δηλαδή καθήκον σου είναι να κατανοήσεις το πρόβλημα, να σχεδιάσεις το Σύστημα ή το Προϊόν για το πρόβλημα και να εξασφαλίσεις σχεδιαστικά την αισθητική και την ευχρηστία του.

Στη Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων  για απόφοιτους της 1ης κατεύθυνσης σπουδών σε εργασίες με τίτλους όπως:

 • Web Designer
 • User Experience Design
 • Interaction Designer
 • FrontEnd Developer
 • Σχεδίαση Πολυμέσων
 • Γραφιστική
 • Νέα Μέσα

Στη Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων για απόφοιτους της 2ης κατεύθυνσης σπουδών, σε εργασίες με τίτλους όπως:

 • Σχεδίαση Προϊόντων Επίπλων και Φωτισμού
 • Σχεδίαση/Διοίκηση Παραγωγής
 • Ποιοτικός Έλεγχος
 • CAD/CAE Design Engineer

Στη Σχεδίαση Υπηρεσιών για απόφοιτους της 3ης κατεύθυνσης σπουδών, σε εργασίες με τίτλους όπως:

 • Brand Designer/Manager
 • Social Media Specialist
 • Senior Operations Management
 • Interior Designer
 • Space Planner

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Σε αυτήν την κατεύθυνση στόχος είναι να εκπαιδευτείς στη σχεδίαση εύχρηστων προϊόντων τα οποία να είναι προσβάσιμα και από όλα τα άτομα. Δηλαδή να μπορείς να δημιουργήσεις φιλικά, εύχρηστα και ασφαλή προϊόντα και συστήματα με άυλα / ψηφιακά μέρη, όπως πχ. το κινητό τηλέφωνο ή τα πληροφοριακά συστήματα των αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, που θα επικοινωνούν με τον χρήστη και θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του.

Ενδεικτικά, μερικά μαθήματα είναι: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Διαδραστική Σχεδίαση, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων, Γνωστική επιστήμη και Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα εκπαιδευτείς κατάλληλα για να μπορείς να δημιουργείς την τρισδιάστατη εικόνα του υπό σχεδίαση προϊόντος, δηλαδή να δημιουργείς με χρήση ειδικού εξοπλισμού ένα φυσικό πρωτότυπο αυτού σε πλαστικό ή άλλο υλικό. Θα εκπαιδευτείς στη χρήση αυτών των εργαλείων και θα αποκτήσεις την απαραίτητη κριτική σκέψη για να επιλέξεις το κατάλληλο περιβάλλον για τη σχεδίαση.

Ενδεικτικά μαθήματα είναι: η Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAD), η Σχεδίαση με Η/Υ, Τεχνική Μηχανική,  η Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) και Μηχανική & Υλικά στο Σχεδιασμό.

Σε αυτήν την κατεύθυνση θα καλλιεργήσεις την απαραίτητη γνώση που απαιτείται για τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος , τη σχεδίαση και τη δημιουργία του. Θα λάβεις γνώσεις από διάφορες θεωρίες, μεθοδολογίες, πρακτικές ασκήσεις, διαδικασίες σχεδίασης.

Ενδεικτικά μερικά μαθήματα: Θεωρία Οργανώσεων, Επιχειρηματικότητα, Σχεδίαση Υπηρεσιών, Θεωρία Μεθοδολογία Σχεδίασης – Διαχείριση Σχεδίασης , Επιχειρησιακή Έρευνα και Marketing, Διαχείριση Παραγωγής .

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται μερικώς με τον Ν.6422/1934 (Φ.Ε.Κ. 412Α).

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • ΠΜΣ: Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων
 • ΠΜΣ: Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα – Κλασική Ομοιοπαθητική
 • ΠΜΣ: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

860
8