Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.ΔΑ)

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις τεχνολογικές γνώσεις στον τομέα της ναυπηγικής. Το τμήμα θα σου παρέχει την επιστημονική γνώση και τις εφαρμογές της σύγχρονης ναυπηγικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της κατασκευής και των αντίστοιχων μεθοδολογιών, τόσο για πλοία όσο και για θαλάσσιες κατασκευές γενικότερα. Ειδικότερα οι γνώσεις που θα αποκτήσεις σχετίζονται με την μελέτη, τη σχεδίαση και κατασκευή πλοίων αλλά και με την επισκευή και συντήρηση οποιουδήποτε άλλου θαλάσσιου μέσου. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ενδεικτικά μπορείς να εργαστείς: • Σε ιδιωτικές ναυπηγικές επιχειρήσεις ως στέλεχος στην παραγωγή και στην πιστοποίηση της ικανότητας και καταλληλότητας των εργασιών, στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και νομικές τους υποχρεώσεις κ.α. • Στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της ναυπηγικής ως ερευνητής. • Ως ελεύθερος επαγγελματίας. • Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής σχετικών μαθημάτων.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Ναυπηγικής, όπως τα Ανώτερα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημική Τεχνολογία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως το Ναυπηγικό Σχέδιο, τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, τα Στοιχεία Μηχανών κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως οι Ναυπηγικές Συγκολλήσεις, η Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών, η Θεωρία πλοίων κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος εποπτεύονται από τους δύο τομείς του Τμήματος που είναι οι εξής: 1) Τεχνολογία Ναυπηγικής 2) Τεχνολογία Ναυτικής Μηχανολογίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

• Ως απόφοιτος του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, θα έχεις αποκτήσει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές ικανότητες που απαιτούνται για το επάγγελμα του ναυπηγού μηχανικού και μπορείς να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου. • Επιπλέον ως απόφοιτος του τμήματος εντάσσεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 17.02 Μηχανολόγων- Ναυπηγών ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ (Κωδικός : Π.Ε. 17.06, Μηχανολόγων ΤΕΙ – Ναυπηγών ΤΕΙ) και μπορείς να εργαστείς στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο της Ναυπηγικής. Ενδεικτικά κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι:

  • MSc/PgDip in Marine Engineering
  • Master Degree of Engineering in Naval Architecture and Ocean Engineering
  • Master in Naval Architecture
  • MSc in Maritime Economics & Logistics (MEL)
  • Master in Yacht Design

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ