επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11208
Βάση 2017
Εισακτέοι
129
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα αποκτήσεις ένα γνωστικό σύνολο το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων οι οποίες διέπουν και θεραπεύουν μια ευρεία έκταση μέσων, από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία και στις τέχνες, με αιχμή την τάση προς την ψηφιακή τους μορφή, την κοινωνική δικτύωση και το Διαδίκτυο.
Το Τμήμα ιδρύθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων με δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

 1. Την ποιότητα της εκπαίδευσης,
 2. Την παροχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αποτελεί πιστοποίηση της εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του τμήματος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας μπορείς να ασχοληθείς επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού περιεχομένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος Δημοσίων ή Ιδιωτικών Εταιρειών και Οργανισμών είτε ως αυτό-απασχολούμενος. Σε γενικές γραμμές μπορείς να απασχοληθείς επαγγελματικά με:

 • Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών Ψηφιακών Μέσων ή πλήρωση αντιστοίχων θέσεων σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Το ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών εφαρμοσμένης επικοινωνίας, επικοινωνιακή στρατηγική επιχειρήσεων ή ατόμων, διαφήμιση, μάρκετινγκ, προβολή εικόνας Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, προγράμματα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, εκστρατείες ενημέρωσης, πολιτική επικοινωνιακή στρατηγική, κ.λ.π.
 • Στελέχωση των ΜΜΕ, δηλ. των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και των εφημερίδων, στα θέματα του ευρύτατου γνωστικού περιεχομένου των σπουδών τους.
 • Στελέχωση δράσεων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν γένει του Πολιτισμού, σε επικοινωνιακό επίπεδο.
 • Ενασχόληση με την θεωρητική διερεύνηση του φαινομένου της Επικοινωνίας τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες και ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν διακρίνεται σε κατευθύνσεις. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μαθήματα γενικής υποδομής, μαθήματα ΔΟΝΑ καθώς και διάφορα εισαγωγικά μαθήματα.Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού τα οποία αποτελούν την βάση των Επιστημών των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας.Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.
Επίσης, στα τελευταία εξάμηνα σπουδών, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με απόφασή της να δημιουργεί μέσα από ομάδες κατ’ επιλογήν μαθημάτων, κατευθύνσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τις εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία, οικονομία και κοινωνία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ.287/2002, άρθρο 1, (ΦΕΚ 257/23/10/2002,τ.Β).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά τα οποία μπορείς να επιλέξεις ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας μπορεί να έχουν ως αντικείμενο τους τους παρακάτω τομείς:

 1. Δημοσίων Σχέσεων
 2. Διαφήμιση
 3. Επικοινωνία
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Μάρκετινγκ.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

4069
28