επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11034
Βάση 2017
Εισακτέοι
154
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας θα αποκτήσεις ένα γνωστικό σύνολο το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των θεωριών, μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων οι οποίες διέπουν και θεραπεύουν μια ευρεία έκταση μέσων, από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία και στις τέχνες, με αιχμή την τάση προς την ψηφιακή τους μορφή, την κοινωνική δικτύωση και το Διαδίκτυο.

Η αποστολή και το όραμα του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ έχει προέλθει από τις εκπαιδευτικές αξίες τις οποίες υιοθετεί και επιδιώκει. Στόχοι του τμήματος είναι:

 1. Να παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται δημιουργική και κριτική σκέψη και έρευνα.
 2. Να εξασφαλίζει μέσα από το πρόγραμμα σπουδών την επαγγελματική εξέλιξη καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την συνεχή πνευματική ανάπτυξη των σπουδαστών.
 3. Να ενθαρρύνει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των σπουδαστών μέσα από παράλληλες δραστηριότητες και να αναδείξει εξατομικευμένα τις ανάγκες αυτές για επικοινωνία και ενσωμάτωση με το κοινωνικό σύνολο.
 4. Να προωθήσει την φυσική και πνευματική υγεία μέσα από αθλητικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή.
 5. Να διατηρήσει ένα διαπολιτιστικό και διεθνικό χαρακτήρα προωθώντας τις αρμονικές σχέσεις εντός του τμήματος αλλά και με άλλα ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας μπορείς να ασχοληθείς επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού περιεχομένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος Δημοσίων ή Ιδιωτικών Εταιρειών και Οργανισμών είτε ως αυτό-απασχολούμενος.

Σε γενικές γραμμές μπορείς να απασχοληθείς επαγγελματικά με:

 • Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών Ψηφιακών Μέσων ή πλήρωση αντιστοίχων θέσεων σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις.
 • Το ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • Τη δημιουργία ή τη στελέχωση εταιρειών εφαρμοσμένης επικοινωνίας, επικοινωνιακή στρατηγική επιχειρήσεων ή ατόμων, διαφήμιση, μάρκετινγκ, προβολή εικόνας Δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων, προγράμματα προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, εκστρατείες ενημέρωσης, πολιτική επικοινωνιακή στρατηγική, κ.λ.π.
 • Στελέχωση των ΜΜΕ, δηλ. των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και των εφημερίδων, στα θέματα του ευρύτατου γνωστικού περιεχομένου των σπουδών τους.
 • Στελέχωση δράσεων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν γένει του Πολιτισμού, σε επικοινωνιακό επίπεδο.
 • Ενασχόληση με την θεωρητική διερεύνηση του φαινομένου της Επικοινωνίας τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.
 • Συμμετοχή σε στατιστικές έρευνες και ερμηνεία των σχετικών αποτελεσμάτων

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Στα πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και θεωρητικών επιστημών. Ακολουθούν μαθήματα ειδικής υποδομής – κορμού, τα οποία αποτελούν τη βάση των Ψηφιακών Μέσων και της Επικοινωνίας, όπως αυτή εφαρμόζεται. Στα προχωρημένα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα ειδικότητας που συνιστούν τη φύση και τον προορισμό του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα διαφορετικών μεταξύ τους επιστημονικών ειδικοτήτων, μαθήματα Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, Κινητών Συσκευών και των Εφαρμογών τους, Τουρισμού, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα μαθήματα Ψηφιακών Μέσων και αυτά της Επικοινωνίας και δίνεται σαφέστατη βαρύτητα στο Γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Marketing.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ.287/2002, άρθρο 1, (ΦΕΚ 257/23/10/2002,τ.Β).

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά τα οποία μπορείς να επιλέξεις ως απόφοιτος του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας μπορεί να έχουν ως αντικείμενο τους τους παρακάτω τομείς:

 1. Δημοσίων Σχέσεων
 2. Διαφήμιση
 3. Επικοινωνία
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Μάρκετινγκ.

ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

9644
47