Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της εισαγωγικής κατεύθυνσης Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας του τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών σπουδών θα έχεις την ευκαιρία να καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου πάνω στην γλώσσα και γλωσσολογία, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Θα ασχοληθείς με τη μελέτη και την έρευνα της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της Ρωσίας αλλά και των  άλλων σλαβικών χωρών.  Η νεοσύστατη κατεύθυνση έχει ως σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη των δημερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία, δύο χώρες με κοινές ρίζες που άπτονται της θρησκείας και της πολιτικής αλλά και της ανάπτυξης συνεργασίας στην επιστήμη, την πεδία και άλλων τομέων. 

Η εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ιδρύθηκε με το Π.Δ 78/04-08-2016 με το οποίο μετονομάστηκε το τμήμα Σλαβικών Σπουδών σε τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών. Σύμφωνα με το Π.Δ. ιδρύθηκαν στο τμήμα οι ακόλουθες εισαγωγικές κατευθύνσεις: α. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και β. Σλαβικών Σπουδών ενώ η παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.δ. 136/2007 αντικαταστάθηκε ως εξής: «4. Το Τμήμα απονέμει ενιαίο πτυχίο και τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικό δίπλωμα σε μία από τις εξής δυο κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και β) Κατεύθυνση Σλαβικών Σπουδών οι οποίες θα αναγράφονται αντιστοίχως ρητώς στο πτυχίο και τους τίτλους σπουδών που χορηγεί το Τμήμα στους αποφοίτους του».

Η εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ξεκίνησε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα είναι η μόνη εισαγωγική κατεύθυνση του τμήματος που θα δεχθεί εισακτέους και άρα θα βρίσκεται στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων.

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως:

  • μεταφραστής, διερμηνέας και γλωσσικός τεχνολόγος
  • εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία ρώσικης γλώσσας
  • σύμβουλος επιχειρήσεων ή Δημόσιων Oργανισμών (στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.α.)
  • ειδικός συνεργάτης σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.α.
  • μορφωτικός και οικονομικός ακόλουθος στο Διπλωματικό Σώμα 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις αλλά αποτελείται από υποχρεωτικά, εργαστηριακά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα. Τα υποχρεωτικά μαθήματα σου παρέχουν γενικότερες γνώσεις πάνω στην Ρωσία και τον ρωσικό πολιτισμό με ιδιαίτερη έμφαση στην ρωσική γλώσσα και γλωσσολογία. Ειδικότερα θα μάθεις : Μορφολογία και Σύνταξη, δεξιότητες Γραπτού και Προφορικού λόγου αλλά και την Ιστορική Γραμματική της Ρωσικής Γλώσσας. Με τα μαθήματα επιλογής θα έχεις την ευκαιρία να αποκτήσεις εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε γενικότερα και ειδικότερα θέματα που αφορούν την Ρωσία και τις Σλαβικές χώρες όπως η Σημασιολογία, η Κοινωνιογλωσσολογία, οι Ελληνορωσικές σχέσεις, Τέχνη και Πολιτισμός ενώ θα έχεις την ευκαιρία να επιλέξεις μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Βουλγαρική, Ουκρανική, Σερβική, Κροατική, Πολωνική. Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται από εργαστηριακά μαθήματα ενώ για την απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας απαιτείται η επιλογή των μαθημάτων Γνωστικής Ψυχολογίας, Ψυχολογίας της Μάθησης , της Σχολικής Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και τέλος της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης .

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Το τμήμα δεν έχει κατοχυρώσει ακόμη επαγγελματικά δικαιώματα και αυτά εξαρτώνται από τον χώρο στον οποίο θα επιλέξεις να απασχοληθείς (π.χ. επιχειρήσεις, φροντιστήρια κ.α.) . 

Μεταπτυχιακά

Το τμήμα δεν διαθέτει μεταπτυχιακά. Μπορείς να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακά σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως οικονομικά, λογιστική, ιστορία, κοινωνιολογία, εκπαίδευση κα. Ενδεικτικά μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

  • Master in Political Marketing
  • Master in Global Politics and Communication

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

247
2