Στρατολογικό – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)

Κωδικός Μηχανογραφικού: 866
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17940
Βάση 2022
Εισακτέοι
14
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Στο Τμήμα Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ θα διδαχθείς την Νομική Επιστήμη και παράλληλα θα λάβεις και στρατιωτική εκπαίδευση. Σκοπός του Τμήματος Νομικής είναι να γνωρίσεις διάφορους κλάδους της νομικής καθώς και τις υποδιαιρέσεις τους. Σκοπός του τμήματος είναι να αποκτήσεις τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορείς να ερμηνεύεις και να εφαρμόζεις τη νομοθεσία και να συμβάλλεις στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για την ορθή απονομή του δικαίου. Η ιδιαιτερότητα του Τμήματος Νομικής ΣΣΑΣ είναι το ότι διδάσκεσαι στο Πανεπιστήμιο όπως όλοι οι άλλοι φοιτητές, και έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα λάβεις στρατιωτική και επιμορφωτική εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Επίσης, υποχρεωτική είναι η διαμονή σου εντός της Σχολής και εξέρχεσαι μόνο έπειτα από άδεια του Διοικητή. Σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν έχεις έξοδα φοίτησης και διαμονής, όπως επίσης και το ότι θα λαμβάνεις κάθε μήνα χρηματικό βοήθημα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα είναι 8 χρόνια. Ως απόφοιτος εντάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις. Ανάλογα με το σώμα, ονομάζεσαι:

  • Ανθυπολοχαγός στο Στρατό Ξηράς
  • Σημαιοφόρος στο Ναυτικό
  • Ανθυποσμηναγός στην Αεροπορία.

Δεν έχεις τη δυνατότητα να ασκήσεις το επάγγελμα του δικηγόρου διότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Αξιωματικού από τη μια πλευρά και της ιδιότητας του δικηγόρου από την άλλη. Επίσης, στη ΣΣΑΣ δεν υπάρχει Τμήμα από το οποίο να αποφοιτούν Στρατιωτικοί Δικαστές. Για να γίνει κάποιος Στρατιωτικός Δικαστής θα πρέπει να επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

8 εξάμηνα
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται στην στρατιωτική εκπαίδευση και στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο τα μαθήματά που θα διδαχθείς μελετούν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία και Θεωρία του Δικαίου, Ιδιωτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ποινικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές. Πιο ειδικά θα μελετήσεις την Επιστήμη του Δικαίου, την Ιστορία του Δικαίου, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Διοικητικό Δίκαιο και άλλα πολλά. Όσο αφορά την στρατιωτική εκπαίδευση, μετά την εισαγωγή σου στη Σχολή, πραγματοποιείς τη βασική σου εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις εβδομάδες. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις. Επιπλέον, θα λάβεις και επιμορφωτική εκπαίδευση δηλαδή διδασκαλίες θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις με επιστημονικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, συμμετοχή σε συζητήσεις επιστημονικών θεμάτων, διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ. Επίσης εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς χώρους, έδρες στρατιωτικών μονάδων κ.τ.λ.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ονομάζεσαι, Ανθυπολοχαγός, Σημαιοφόρος ή Ανθυποσμηναγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμεσαι (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό ή Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα). Η κατανομή γίνεται με βάση κλήρωση που πραγματοποιείται στην διάρκεια των σπουδών σου, οπότε και τοποθετείσαι στην μονάδα σου. Ως απόφοιτος του Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων ΣΣΑΣ είσαι υποχρεωμένος να παραμείνεις στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων 8 χρόνια.

Μεταπτυχιακά

Μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα έχεις τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης. Τα μεταπτυχιακά της Νομικής δίνουν περεταίρω γνώσεις σε συγκεκριμένους κλάδους του Δικαίου ώστε να μπορείς να αποκτήσεις εξειδίκευση. Ενδεικτικά μεταπτυχιακά για διαφορετικούς κλάδους είναι: 1. Ευρωπαικό και συγκριτικό κοινωνικό δίκαιο, 2. Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση, 3. Ποινικό δίκαιο και εξαρτήσεις, 4. Δίκαιο και οικονομικά, 5. Δίκαιο και μηχανική της ενέργειας

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)