Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Κωδικός Μηχανογραφικού: 385
επιστημονικό πεδίο
1ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15771
Βάση 2017
Εισακτέοι
108
Θέσεις εισακτέων
Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με την έρευνα και την εξειδίκευση σου ως μεταφραστής και διερμηνέας με δύο ξένες γλώσσες εργασίας μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Γερμανικής. Το πλεονέκτημα αυτής της σχολής είναι ότι το μοναδικό Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας στην Ελλάδα και προσφέρει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα μπορείς να εργαστείς ως μεταφραστής και διερμηνέας. Δηλαδή ως μεταφραστής να ασχοληθείς με τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αντίστοιχα ως διερμηνέας μπορείς να ασχοληθείς με τη διερμηνεία και τη συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσμα.

Μπορείς να απασχοληθείς:

 • σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθερος επαγγελματίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • στα πανεπιστήμια, ως ακαδημαϊκός
 • σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ
 • σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις.
 • στη διπλωματία
 • σε ιδιόκτητο γραφείο
 • ως ξεναγός

 

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Κατευθύνσεις

Στόχος της Ειδίκευσης Μετάφρασης είναι η εκπαίδευση ελληνόφωνων μεταφραστών. Από το Ε’ εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ τριών ειδών ειδικής μετάφρασης: της Οικονομικής-Νομικής και Πολιτικής, της Τεχνικής και της Λογοτεχνικής. Για την ολοκλήρωση των σπουδών στην Ειδίκευση Μετάφρασης, οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήµατα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο), σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, το Τµήµα συνεργάζεται µε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας.

Στόχος της Ειδίκευσης Διερμηνείας είναι η εκπαίδευση ελληνόφωνων διερμηνέων. Στην Ειδίκευση ∆ιερµηνείας προβλέπονται μεταξύ άλλων εργαστηριακά μαθήματα διαδοχικής και ταυτόχρονης διερμηνείας. Προηγούνται τα μαθήματα διαδοχικής και έπονται τα μαθήματα ταυτόχρονης διερμηνείας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος μπορείς να εργαστείς ως μεταφραστής, διερμηνέας και ξεναγός. Σύμφωνα με το Π.Δ. 169(ΦΕΚ 156/2-7-2005) οι αποφοιτοι μπορούν να προβαίνουν σε επίσημες μεταφράσεις, μεταφράσεις δηλαδή που γίνονται αποδεκτές απο δημόσιες υπηρεσίες. 

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά μεταπτυχιακά για διαφορετικούς κλάδους είναι:

 • Επιστήμη της Μετάφρασης
 • Master Degree in Translation Studies
 • Master of Translating and Interpreting
 • Translation theory and practice

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

2445
23