επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
11846
Βάση 2017
Εισακτέοι
189
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα απασχοληθείς με τους τομείς της Βοτανικής, της Φυσιολογίας και της Ζωολογίας, ενώ παράλληλα θα έχεις τη δυνατότητα να συνεργαστείς με πολλές βασικές επιστήμες όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική αλλά και σύνθετες όπως η Οικονομία και η Οικολογία. Αποστολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Γεωπονίας με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ιδιαίτερα των αγροτικών – ακριτικών περιοχών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς στον Δημόσιο Τομέα:

 • Στο Υπουργείο Γεωργίας
 • στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και σε άλλα Υπουργεία όπως Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών και Εξωτερικών
 • Σε θέσεις μελετητών σε δημόσιους οργανισμούς και φορείς
 • Στην Αγροτική Τράπεζα

Επίσης μπορείς να εργασθείς στον Ιδιωτικό Τομέα σε:

 • συνεταιρικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων
 • σε ιδιωτικά γραφεία μελετών
 • σε επιχειρήσεις ως σύμβουλος, ως υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής και εμπορίας, ως μελετητής ή και διευθυντής.

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής – Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος θα έχεις τη δυνατότητα να εξειδικευτείς στον κλάδο της φυτικής παραγωγής περιλαμβάνοντας μαθήματα για τους κινδύνους που διέπουν τα φυτά, μαθήματα για την αντιμετώπιση αυτών και ειδικά μαθήματα για το κάθε είδος χλωρίδας – καλλιέργειας ( π.χ. Αειθαλή, Βιομηχανικά φυτά κτλ).

Στην κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνονται περισσότερο μαθήματα οικονομίας και μαθηματικών μεθόδων εφαρμοσμένα πάντα στον αγροτικό τομέα.

Στην κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων θα επεκτείνεις τις γνώσεις σου στον κλάδο των τροφίμων με μαθήματα όπως ανάλυση , βιοχημεία , μηχανική, χημεία, μικροβιολογία τροφίμων. Επιπλέον περιλαμβάνεται μάθημα ποιοτικού ελέγχου τροφίμων καθώς και οινολογίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος υπάγεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 14.04, Γεωπόνων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης εγγράφεσαι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1474/84. Τέλος οι επαγγελματικές σου δραστηριότητες ως γεωτεχνικός περιγράφονται ανά ειδικότητα στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄) :

 •  Γεωπόνοι: Άρθρα 8 & 9
 • Δασολόγοι: Άρθρα 10 & 11
 • Κτηνίατροι: Άρθρα 12 & 13
 • Γεωλόγοι: Άρθρα 14 & 15
 • Ιχθυολόγοι: Άρθρα 16 & 17

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις είναι τα εξής:

 1. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία».
 2. Στην ανάπτυξη της Οικονομίας
 3. Στη γεωργική μηχανική
 4. Στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 5. Στη Φυτοπροστασία
 6. Στη λογοτεχνία, το τοπίο και το περιβάλλον.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

956
9