Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΕΙ, Θράκη

Παγκόσμια θέση 1080 Ελληνική θέση 13

Είναι γνωστό για:

Περιγραφή

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του με έδρα την Κομοτηνή. Ονομάστηκε “”Δημοκρίτειο”” προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης.

Στο ΔΠΘ λειτουργούν σήμερα οκτώ Σχολές και δεκαοκτώ Τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης – εφτά στην Κομοτηνή, πέντε στην Ξάνθη, τέσσερα στην Αλεξανδρούπολη και δύο στην Ορεστιάδα. Συνολικά φοιτούν περισσότεροι από 15.000 φοιτητές.

Το ΔΠΘ συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών, με το Πανεπιστήμιο Στρασβούργου και με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βρετάνης της Γαλλίας. Το ΔΠΘ έχει μεγάλη σημασία για την Θράκη, αφού ενισχύει την εθνική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής και συμβάλλει στο υψηλό επίπεδο των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Οι Σχολές και τα Τμήματα του ΔΠΘ είναι:

 • Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού αποτελείται από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
 • Η Σχολή Επιστημών Αγωγής αποτελείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.
 • Η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας αποτελείται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων.
 • Η Σχολή Επιστημών Υγείας αποτελείται από το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής.
 • Η Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Ελληνικής Φιλολογίας Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Η Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης Οικονομικών Επιστημών
 • Η Νομική Σχολή αποτελείται από το τμήμα Νομικής του ΔΠΘ.
 • Η Πολυτεχνική Σχολής της Ξάνθης αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
 1. Πολιτικών Μηχανικών
 2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 3. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 5. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανασφάλιστους φοιτητές, δηλαδή σε φοιτητές που δεν τους καλύπτουν ασφαλιστικά οι γονείς τους ή δεν είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα.

Σχολές και Τμήματα

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εδρεύει στην Κομοτηνή. Οι Σχολές και τα διάφορα Τμήματα που το αποτελούν βρίσκονται στην Κομοτηνή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Συγκεκριμένα:

ΞΑΝΘΗ

 • Η Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης. Στο χώρο αυτό βρίσκεται η βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής και οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στην Ξάνθη Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 2. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
 3. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
 • Η Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης-Κιμμερίων. Πρόκειται για νέες εγκαταστάσεις, όπου εκτός από τις εγκαταστάσεις των Τμημάτων, στην πανεπιστημιούπολη αυτή βρίσκεται το νέο κτίριο της βιβλιοθήκης, το νέο αμφιθέατρο “”Καραθεοδωρή””, το Εστιατόριο και οι Φοιτητικές εστίες. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 2. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

 • Η Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης της Κομοτηνής. Στο χώρο αυτό βρίσκεται το κτίριο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου, το Εστιατόριο και οι Φοιτητικές εστίες. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Νομικής
 2. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
 3. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
 4. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Η παλιά Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής βρίσκεται επί της οδού Τσαλδάρη. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
 2. Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών
 3. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Η Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης, επί της παλιάς εθνικής οδού Κομοτηνής-Ξάνθης. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης -Κατεύθυνση Πολιτικών Επιστημών
 2. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών -Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 • Η Πανεπιστημιούπολη Aλεξανδρούπολης (Δραγάνα) βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Ιατρικής
 2. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Η Πανεπιστημιούπολη Aλεξανδρούπολης βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Χηλής. Στο χώρο αυτό, εκτός των άλλων, βρίσκεται το εστιατόριο που καλύπτει τις ανάγκες σίτισης των φοιτητών του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

 • Η Πανεπιστημιούπολη Ορεστιάδας βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης. Στο χώρο αυτό εδρεύουν τα εξής Τμήματα:
 1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

Παράλληλα με τις Σπουδές σου το ΔΠΘ σου παρέχει:

 • Βιβλιοθήκη
 • 32 φοιτητικούς συλλόγους (σύλλογοι προπτυχιακών φοιτητών, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι μεταπτυχιακών φοιτητών, πολιτιστικοί σύλλογοι)
 • Ερευνητικό κέντρο
 • Εθελοντισμό
 • Γυμναστήριο

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Κομοτηνή
Θράκη