επιστημονικό πεδίο
2ο, 3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15227
Βάση 2017
Εισακτέοι
99
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης θα εμβαθύνεις στο γεωπονικό αντικείμενο , ενώ παράλληλα θα λάβεις και θα συνδυάσεις γνώσεις από τον τομέα των οικονομικών, του επιχειρηματικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και του αγροτικού χώρου. Στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς στον Δημόσιο Τομέα

 • Στο Υπουργείο Γεωργίας, Παιδείας καθώς και σε άλλα Υπουργεία όπως Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος – Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών σε θέσεις κυρίως μελετητών
 • Στην Αγροτική Τράπεζα, και σε άλλους οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου.

Επίσης μπορείς να εργασθείς στον Ιδιωτικό Τομέα:

 • Σε συνεταιρικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων
 • Σε ιδιωτικά γραφεία μελετών
 • Σε επιχειρήσεις ως σύμβουλος, υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής, εμπορίας και ως μελετητής

10 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διακρίνεται σε κατευθύνσεις .Οι βασικές σπουδές στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Γεωπόνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα μαθήματα που διδάσκονται διακρίνονται σε :

 • Μαθήματα γενικής υποδομής
 • Μαθήματα Γεωπονικής υποδομής
 • Μαθήματα ειδίκευσης

Η διάρκεια των σπουδών είναι 10 εξάμηνα (5 χρόνια). Μαθήματα διδάσκονται στη διάρκεια των 9 εξαμήνων, ενώ το 10 εξάμηνο αφορά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής μελέτης. Ενώ επίσης στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ανήκουν τα παρακάτω εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών
 • Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας
 • Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων &
 • Εκμεταλλεύσεων
 • Εργαστήριο Πληροφορικής
 • Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του Τμήματος υπάγεσαι στον Κλάδο Π.Ε. 14.04, Γεωπόνων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης εγγράφεσαι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1474/84. Τέλος οι επαγγελματικές σου δραστηριότητες ως γεωτεχνικός περιγράφονται ανά ειδικότητα στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄) :

 • Γεωπόνοι: Άρθρα 8 & 9
 • Δασολόγοι: Άρθρα 10 & 11
 • Κτηνίατροι: Άρθρα 12 & 13
 • Γεωλόγοι: Άρθρα 14 & 15
 • Ιχθυολόγοι: Άρθρα 16 & 17.

Μεταπτυχιακά

Κάποια από τα μεταπτυχιακά που έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις διατίθενται παρακάτω:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων τροφίμων και Γεωργίας
 2. Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1460
14