Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα
Κωδικός Μηχανογραφικού: 627
επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15273
Βάση 2017
Εισακτέοι
73
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας θα μάθεις σχετικά με την εφαρμογή των βιολογικών και φυσικών επιστημών στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, μπορείς να απασχοληθείς τόσο στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα. Έχεις το δικαίωμα εκτέλεσης όλων των απεικονιστικών ραδιοϊσοτοπικών και ακτινοθεραπευτικών πράξεων – μετά από εντολή των Ακτινοδιαγνωστικών, Ακτινοθεραπευτών, Πυρηνικών και Ογκολόγων Ιατρών και αξιολόγησης των ποιοτικών αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες που μπορείς να έχεις είναι:

Στα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής:

 • Να καταχωρείς και φυλάσσεις τα διακινούμενα ραδιοϊσότοπα
 • Να παρασκευάζεις διαγνωστικά και θεραπευτικά διαλύματα ραδιοφαρμάκων και να προσδιορίζεις και μετράς την δόση τους
 • Να τηρείς πιστά τους κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και σε περίπτωση ραδιενεργού μόλυνσης να ενημερώνεις τους υπευθύνους ακτινοπροστασίας.
 • Να εκτελείς τις μετρήσεις, να τις καταγράφεις και να τις θέτεις υπ’όψη των Ιατρών
 • Να φροντίζεις για την άριστη ποιότητα IN VIVO εξετάσεων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία
 • Να φροντίζεις υπεύθυνα για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών
 • Να είσαι υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία του εμφανιστηρίου του τμήματος
 • Να ελέγχεις και να επιτηρείς τους ειδικούς χώρους χορηγήσεων θεραπευτικών δόσεων και να εκτελείς μετρήσεις ακτινοπροστασίας, με την συνεργασία των Υπευθύνων Ακτινοπροστασίας.
 • Να φροντίζεις για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών
 • Να συμμετέχεις σε ερευνητικές εργασίες
 • Να φροντίζεις για την προμήθεια των αναλωσίμων υλικών των αντιδραστηρίων
 • Να επιμελείσαι της καθαριότητας και τακτοποίησης των συσκευών, οργάνων κλπ.

Στα τμήματα Ιατρικής Απεικόνισης:

 • Να είσαι υπεύθυνος για την προβολική απεικόνιση και την ποιοτική επεξεργασία της εικόνας.
 • Να επικουρείς τους ιατρούς ακτινολόγους κατά την ακτινοσκόπηση ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.
 • Να τηρείς τους κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και να τους αξιοποιείς στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα.
 • Να συμμετέχεις σε επιτροπές προμήθειας ακτινολογικών μονάδων.
 • Να φροντίζεις για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.
 • Να εκτελείς τον ποιοτικό έλεγχο των σταδίων από τα οποία διέρχεται η απεικόνιση.
 • Να φροντίζεις για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών που αφορούν την εξέταση.
 • Να συμμετέχεις σε ερευνητικές εργασίες.

Στα τμήματα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας:

 • Να εφαρμόζεις το σχέδιο θεραπείας του ασθενούς, όπως αυτό έχει προκαθοριστεί, σύμφωνα με τις αρχές της Δοσιμετρίας για κάθε περιστατικό.
 • Να παρακολουθείς την λειτουργία των μηχανημάτων και σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης να ενημερώνεις το βιβλίο βλαβών.
 • Να συνεργάζεσαι στην κατασκευή προστατευτικών μπλοκ και εκμαγείων σύμφωνα με το σχέδιο Ακτινοθεραπείας.
 • Να φροντίζεις για την ορθή καταχώρηση όλων των Ιατρικών καταγραφών.
 • Να τηρείς και να αξιοποιείς τις προϋποθέσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας
 • Να βοηθάς στις μετρήσεις πρακτικής δοσιμετρίας.
 • Να εκθέτεις σε ακτινοβολία αιμοπετάλια πλάσμα αίματος και λοιπά στοιχεία του ανθρώπινου οργανισμού εξυπηρετώντας άλλα Τμήματα του Νοσοκομείου ή Ερευνητικά Κέντρα.
 • Να συμμετέχεις σε ερευνητικές εργασίες.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις παρά μόνο από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από επιστήμες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την κατανόηση της επιστήμης της Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, όπως η Ανατομική, η Βιοστατιστική, η Φυσιολογία κ.α. Επιπλέον, τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα επιστημονικά πεδία όπως η Ακτινοφυσική, η Ψηφιακή απεικόνιση, οι Βασικές αρχές παθολογίας κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Ιατρική Απεικόνιση, η Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική, τα Ραδιενεργά ισότοπα κ.α. Τέλος, στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την διοίκηση.

Επαγγελματικά δικαιώματα

 •  Ως πτυχιούχος τεχνολόγος ακτινολόγος του τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας μπορείς να εκτελέσεις όλες τις απεικονιστικές ραδιοισοτοπικές και ακτινοθεραπετικές πράξεις και μπορείς να εργαστείς ως Τεχνολόγος Ακτινολόγος, Τεχνολόγος Ακτινοθεραπείας και Τεχνολόγος Πυρηνικής Ιατρικής.

 • Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το ΠΔ 164/1996 (ΦΕΚ 118/Α/14-6-1996).
 • Για μπορέσεις να εργαστείς ως τεχνολόγος ραδιολόγος- ακτινολόγος, απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με το ΦΕΚ 242/7-11-2014 Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 160/2014 με τίτλο “Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων − Ακτινολόγων”
 • Τέλος εντάσσεσαι στον κλάδο ΠΕ 18.21 Ραδιολογίας-Ακτινολογίας.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις μετά την αποφοίτησή σου από το τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας είναι τα εξής:

 1. Master in Radiology
 2. Master in Medical Physics

ΤΕΙ Αθήνας

1730
18