επιστημονικό πεδίο
3ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
17275
Βάση 2017
Εισακτέοι
111
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου της Κρήτης θα έχεις τη δυνατότητα να ασχοληθείς με την επιστήμη της Χημείας. Θα μελετήσεις την δομή και την σύνθεση της οργανικής και ανόργανης ύλης. Οι τομείς στους οποίους θα έχεις τη δυνατότητα να εξειδικευτείς είναι: Ανόργανης Χημείας, Βιοχημείας Οργανικής Χημείας, Χημείας Περιβάλλοντος & Αναλυτικής Χημείας, Φυσικοχημείας.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Χημείας μπορείς να απασχοληθείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό παραγωγικό τομέα.

 • Μπορείς να εργαστείς ως χημικός και κοσμετολόγος.
 • Μπορείς να απασχοληθείς στις ακαδημαϊκές μονάδες, σε ιδρύματα, σε ινστιτούτα, σε κρατικές και ιδιωτικές βιομηχανίες και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, μπορείς να εργαστείς ως:

 • χημικός ποιοτικού ελέγχου
 • ερευνητής
 • χημικός παραγωγής ή ελέγχου
 • ελεύθερος επαγγελματίας

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε υποχρεωτικές κατευθύνσεις ωστόσο τα μαθήματα του ανήκουν σε 5 τομείς ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο μελετούν. Οι 5 τομείς για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες είναι: 

 1. Τομέας Ανόργανης Χημείας
 2. Τομέας Βιοχημείας: Ο Τομέας Βιοχημείας παρέχει εξαιρετική ερευνητική κατάρτιση στην πρωτεϊνική βιοχημεία , βιοφυσική, βιοτεχνολογία, πρωτεϊνωματική και αναλυτική βιοχημεία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Τομέας Οργανικής Χημείας:  O τομέας Οργανικής Χημείας ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων σε πεδία αιχμής της σύγχρονης Οργανικής Χημείας.
 4. Τομέας Χημείας Περιβάλλοντος & Αναλυτικής Χημείας.
 5. Τομέας Φυσικοχημείας Τομέας Ανόργανης Χημείας: Ο τομέας φυσικοχημείας αποτελείται από δύο θεωρητικές και πέντε πειραματικές ομάδες. Οι πειραματικές δραστηριότητες άπτονται των εφαρμογών φασματοσκοπικών μεθόδων NMR και Φασματοσκοπιών με Λέιζερ π.χ. Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων και σκέδαση φωτός. Οι θεωρητικές ομάδες προσφέρουν εξειδίκευση σε υψηλής στάθμης ab initio υπολογισμούς δομής, προσημειώσεις μοριακής δυναμικής, υπολογιστικής επιστήμη υλικών και καινοτόμους μεθόδους αποθήκευσης υδρογόνου. 

 

Μεταπτυχιακά

Η Σχολή σου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά:

 • Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα
 • Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
 • Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Ενδεικτικά, μερικά μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Engineering Diploma in Biotechnology
 • MSc in Chemistry
 • M.Tech Program in Chemistry

Πανεπιστήμιο Κρήτης

545
4