Διεθνών, Ευρωπαικών και Περιφερειακών Σπουδών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 176
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
15401
Βάση 2017
Εισακτέοι
162
Θέσεις εισακτέων
Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά Ιταλικά

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα ασχοληθείς με τις διεθνείς σχέσεις και τη διεθνή πολιτική οικονομίας και με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης, θα μάθεις δύο ξένες γλώσσες και θα ασχοληθείς με την έρευνα, την εκμάθηση Η/Υ και θα συμμετέχεις σε διάφορες επιστημονικές δραστηριότητες.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς:

 • στο δημόσιο τομέα
 • στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε άλλα Υπουργεία
 • σε κρατικές υπηρεσίες και σε ΔΕΚΟ
 • σε εκδοτικούς οίκους και Μ.Μ.Ε
 • στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και μετά από κάποιο μεταπτυχιακό στον τομέα της εκπαίδευσης.

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις ωστόσο διαθέτει μαθήματα που αφορούν τρεις διαφορετικούς τομείς:

 1. τομέας διεθνών σχέσεων
 2. τομέας διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών
 3. τομέας διεθνούς πολιτικής οικονομίας.

Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω τον μαθημάτων είναι:

 •  ιστορία των διεθνών σχέσεων και στρατηγικής
 • διεθνής πολιτική
 • ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική
 • διεθνές δίκαιο
 • διπλωματική ιστορία
 • μικροοικονομική
 • οικονομική πολιτική
 • διεθνής χρηματοοικονομική
 • ελληνική οικονομία

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 13, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται στο Π.Δ. 76 (ΦΕΚ 119/28.05.2013).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Διεθνές δίκαιο και διπλωματικές σπουδές
 • Διεθνείς σχέσεις και στρατηγικές σπουδές
 • Διεθνές οικονομικό, χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο
 • Ευρωπαικό δίκαιο και πολιτική
 • Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Διεθνής πολιτική οικονομία

Πάντειο Πανεπιστήμιο

2636
22