Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 355
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
18255
Βάση 2017
Εισακτέοι
135
Θέσεις εισακτέων
Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος θα λάβεις γνώση πάνω στις διεθνείς σχέσεις, στην παγκόσμια διακυβέρνηση, στη διεθνή πολιτική, στη διπλωματία κλπ. Θα ασχοληθείς με το διεθνές και ευρωπαϊκό  δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη μελέτη διάφορων αγορών, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική και με πολλά ακόμα ενδιαφέροντα αντικείμενα.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις το δικαίωμα να εργαστείς σε

 • διεθνείς οργανισμούς
 • όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • επιχειρήσεις στη θέση των δημοσίων σχέσεων
 • κρατικές υπηρεσίες
 • ΔΕΚΟ
 • τομείς διεθνών σχέσεων παραγωγικών φορέων
 • εκδοτικούς οίκους και Μ.Μ.Ε.
 • διπλωματικό σώμα
 • επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών και εξαγωγών
 • διεθνή γραφεία συμβούλων
 • διεθνείς νομικές υπηρεσίες
 • θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής
 • θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων
 • τομείς διεθνούς μάρκετινγκ 

8 εξάμηνα

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογής μαθήματα. Δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις , ωστόσο κάποια από τα βασικά γνωστικά αντικείμενα που θα αναλυθούν μέσω των μαθημάτων είναι τα εξής:

 1. Ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία
 2. Οικονομική ανάλυση
 3. Διεθνείς σχέσεις
 4. Εκμάθηση γλωσσών
 5. Δίκαιο
 6. Πολιτική
 7. Στατιστική
 8. Εφαρμογές Η/Υ
 9. Διεθνές εμπόριο
 10. Διπλωματία

και πολλά ακόμα αντικείμενα.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπάγονται κλάδο Π.Ε. 13, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, που σημαίνει ότι μπορεις να διοριστείς στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής μαθημάτων της ειδικότητάς σου. Τα επαγγελματικά δικαιώματα σου προβλέπονται στο ΦΕΚ  410 (24.03.2015).

Μεταπτυχιακά

Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

 • Διεθνείς και Ευρωπαικές Σπουδές
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ενέργεια: στρατηγική, δίκαιο και οικονομία
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Διεθνείς και Ευρωπαικές πολιτικές στην εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα,
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα BRICS: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική πολιτική(BRAZIL, RUSSIA, INDIA, CHINA, SOUTH AFRICA)

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

1209
13