Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Κωδικός Μηχανογραφικού: 161
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
12878
Βάση 2017
Εισακτέοι
144
Θέσεις εισακτέων
Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά Ιταλικά

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών θα έχεις την ευκαιρία εξειδικεύσεις τις γνώσεις σου πάνω στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα, τις πολιτικές, την οικονομία, το Διεθνές Δίκαιο κ.α. Επιπλέον θα έχεις την δυνατότητα να αποκτήσεις γνώσεις σε εξειδικευμένα θέματα της σύγχρονης πολιτικής των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας αλλά και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την διεθνή οικονομία όπως για τα οικονομικά της νομισματικής ένωσης και την ψηφιακή οικονομία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του τμήματος θα έχεις τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

 • Σε Διεθνείς Οργανισμούς
 • Στην Ελληνική Διπλωματική Υπηρεσία και σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες ή ΔΕΚΟ και σε δημόσιους φορείς εισαγωγών και εξαγωγών
 • Σε Έντυπα και Ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως συντάκτης του διεθνούς τμήματος ειδήσεων
 • Σε επιχειρήσεις στον τομέα Διεθνών Σχέσεων, στην διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων ως στέλεχος και σύμβουλος

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία θα έχεις την δυνατότητα, να εξειδικεύσεις περαιτέρω τις γνώσεις που απέκτησες μέσα στο Τμήμα σε θέματα που αφορούν τις Διεθνείς Πολιτικές και Διπλωματικές Σχέσεις καθώς και για τις αναδυόμενες πολιτικές δυνάμεις στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι. Επιπλέον θα σου δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσεις περαιτέρω θέματα όπως η πολιτική της ενέργειας, η ευρωπαϊκή διπλωματία καθώς και άλλα ειδικότερα θέματα. 

Στην κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές θα έχεις την δυνατότητα να εξειδικεύσεις περαιτέρω τις γνώσεις που απέκτησες πάνω σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών. Συγκεκριμένα θα σου δοθεί η ευκαιρία να μελετήσεις περαιτέρω την λειτουργία και διαχείριση των διεθνών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, να καλλιεργήσεις τις γνώσεις σου πάνω στην χρήση των νέων τεχνολογιών στην οικονομία καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

Ως απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ μπορείς να εγγραφείς στην Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης.
Για το οικονομικό ή λογιστικό επάγγελμα μπορείς να ενημερωθείς από τις παρακάτω νομοθεσίες:

 • ΠΔ 475/1991 : “Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας άσκησης του”
 • Ν 2515/1997: “Άδεια λογιστή φοροτεχνικού – Φορολογικές κλπ διατάξεις”
 • Π.Δ. 340/1998: Περί επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού – άδειας ασκήσεως
 • Ν 2873/2000 :Τάξεις λογιστών – φοροτεχνικών και δικαιούχοι αδειών
 • Άρθρο 46 του Νόμου 4177 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τ.Α’’) : “ Ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων λογιστών – φοροτεχνικών”

Ανάλογα με την κατεύθυνσή σου μπορείς να ενταχθείς στο αντίστοιχο Π.Ε.

 • Αν επιλέξεις την κατεύθυνση “Διεθνών και Ευρωπαικών Οικονομικών Σπουδών” εντάσσεσαι στο Π.Ε. 09,Οικονομολόγων
 • Αν επιλέξεις την κατεύθυνση “Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας” εντάσσεσαι στο Π.Ε. 13, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών.  

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να ακολουθήσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ κλάδο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Ενδεικτικά κάποια μεταπτυχιακά που μπορεί να σε ενδιαφέρουν είναι τα εξής:

 • Financial Management of Affairs in the European Space
 • MSc International Management
 • MSc Management and International Business
 • MSc in International Sales Management
 • Master of Information Management
 • MSc Business Innovation with International Technology Management

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

1152
12