επιστημονικό πεδίο
4ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
14400
Βάση 2022
Εισακτέοι
72
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) θα αποκτήσεις ένα σφαιρικό σύνολο γνώσεων και τις απαραίτητες δεξιότητες για την μετέπειτα επαγγελματική σου σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων .Θα αποκτήσεις επιστημονικό τρόπο σκέψης και θα διδαχθείς μεθόδους ώστε να μπορείς να προσεγγίζεις επιτυχώς τα διάφορα επιχειρησιακά προβλήματα. Το ΔΕΟ ως ζωντανός μαθησιακός οργανισμός παρέχει και δημιουργεί γνώση η οποία αναπτύσσει ηγέτες που μετασχηματίζουν επί τα βελτίω τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Έτσι, συμβάλλει στην παροχή ενός καλύτερου μέλλοντος για τις γενιές που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας ζωής, των οικονομικών συστημάτων και του περιβάλλοντος.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχουν εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ως στελέχοι, σε τομείς όπως η διοίκηση ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, σε δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες, σε οικονομικές, χρηματοοικονομικές, λογιστικές, ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι μπορούν να έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες και άλλους Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς , σε Συμβουλευτικές Εταιρίες (οικονομικές, χρηματοοικονομικές ή ελεγκτικές), σε Ερευνητικά Τμήματα και Κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στην Κυβέρνηση (Υπουργεία ή Δημόσιοι Οργανισμοί),σε Ρυθμιστικές Αρχές(π.χ. Competition Commission, Telecom Regulator, κ.τ.λ.), σε Διεθνείς Οργανισμούς (the ECB, World Bank, IMF, OECD, FAO κ.τ.λ.) και σε μεγάλους οργανισμούς.

 

8 εξάμηνα

Κατευθύνσεις

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα έρθεις σε επαφή με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Χρηματοοικονομικά υποδείγματα, Τραπεζική διοίκηση, Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες – Financial Technologies (FinTech), Διεθνής χρηματοοικονομική, Εναλλακτικές και θεσμικές επενδύσεις κ.α.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα έρθεις σε επαφή με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Διαφήμιση και επικοινωνία, Ψηφιακή εμπορική διοίκηση (Digital marketing), Διοίκηση πωλήσεων, Νοημοσύνη εμπορικής διοίκησης και αναλυτική (Marketing intelligence and analytics), Στρατηγική εμπορικής διοίκησης (Strategic marketing), Συμπεριφορά καταναλωτή κ.α.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα έρθεις σε επαφή με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Τεχνητή νοημοσύνη και διοίκηση, Ψηφιακή εμπορική διοίκηση (Digital marketing),  Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες – Financial Technologies (FinTech), Νοημοσύνη εμπορικής διοίκησης και αναλυτική (Marketing intelligence and analytics), Πληροφοριακά συστήματα χρηματοοικονομικής διοίκησης (IT Finance), Προγραμματισμός διαδικτύου κ.α.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ε.Κ.Π.Α έχει σχεδιαστεί να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα δύο έτη οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα. Στο τέλος του 2ου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν: 1) Χρηματοοικονομική 2) Εμπορική διοίκηση (Marketing) και ψηφιακή επικοινωνία 3) Επιχειρηματική αναλυτική και πληροφορική. Στο 3ο έτος οι φοιτητές  παρακολουθούν μαθήματα της κατεύθυνσης καθώς και τα εναπομείναντα υποχρεωτικά. Στο 4ο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εναπομείναντα μαθήματα κατεύθυνσης και τα υποχρεωτικά μαθήματα ενώ παράλληλα επιλέγουν τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από σχετικό κατάλογο μαθημάτων.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν υπάρχει ΦΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, αλλά αναμένεται να ισχύσουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα υπόλοιπα τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Μεταπτυχιακά

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» αποτελεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Επιπλέον το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) προσφέρουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης (Master of Science in Techno-economic Systems Management). 

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση College

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

257
1