Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας (Συγχωνεύτηκε με ΠΑ.ΔΑ)

ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας θα αποκτήσεις γνώσεις πάνω στην διοικητική επιστήμη και συγκεκριμένα στις εφαρμογές της στις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα, μέσα από τις σπουδές σου στο τμήμα θα μάθεις σχετικά με την διοίκηση ξενοδοχείων, εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, κρουαζιερόπλοιων, τουριστικών γραφείων κ.α. 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς ως στέλεχος σε όλο το φάσμα της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων όπως: • Σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α. • Σε επισιτιστικές επιχειρήσεις • Σε τουριστικά γραφεία • Σε οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς που ασχολούνται με τον τουρισμό και την τουριστική έρευνα. • Σε ΟΤΑ στα αρμόδια γραφεία τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης Οι αρμοδιότητες που μπορείς να έχεις είναι: • Προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος των επιχειρησιακών λειτουργιών των παραπάνω επιχειρήσεων. • διοίκηση προμηθειών και εφοδιασμού των παραπάνω επιχειρήσεων • Παραγωγή • Διοίκηση Προσωπικού • Marketing και Branding των επιχειρήσεων αλλά και των τουριστικών οργανισμών. • Προγραμματισμός, υλοποίηση και έλεγχος της κρατικής στρατηγικής για τον τουρισμό της χώρας και των πόλεων Τέλος, λόγω του ότι ο τουριστικός τομέας είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνέχεια νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορείς να απασχοληθείς σε πολλούς φορείς που ασχολούνται με αυτές τις μορφές ή και να αναπτύξεις την δική σου επιχείρηση σε μορφές όπως πολιτιστικός τουρισμός, δημιουργικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός και πολλές άλλες.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά και κατ’επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα όπως μαθηματικά, στατιστική, διοίκηση, που αποτελούν τις βάσεις του προγράμματος σπουδών αλλά και άλλα εξειδικευμένα θέματα όπως η διοίκηση τουριστικού γραφείου, τα διεθνή συστήματα κράτησης, η διοίκηση επισιτιστικών επιχειρήσεων κ.α. Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται από εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις πράξης και εφαρμογές σε πραγματικές ή εικονικές καταστάσεις, εκπόνηση μελετών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία τουριστικών μελετών και ιδρύματα ή εταιρείες που πραγματοποιούν τουριστική έρευνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείς την πτυχιακή σου εργασία και πραγματοποιείς την πρακτική σου άσκηση. 

Επαγγελματικά δικαιώματα

 •  Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας τα δικαιώματά σου καθορίζονται από το ΠΔ 356/1989 (ΦΕΚ 160 /16-6-89/τ.Α’) .
 • Επιπλέον, εντάσσεσαι στον Κλάδο ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Κωδικός ΠΕ 18.35 Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Μεταπτυχιακά

Με την αποφοίτησή σου από το τμήμα σου δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Master of Science in Tourism Management & Business Administration») του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
 1. Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel & Hospitality Management).
 2. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών (Travel Management & Airline Administration).
 3. Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας (Management of Nautical Tourism, Cruises and Maritime Travel).
 4. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών (Tourism Destination Marketing & Management)
 5. Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Culture and Heritage Tourism & Management of Cultural Business).
 6. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Business Administration)
 • Το διατμηματικό – διαιδρυματικό κοινό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” με 3 κατευθύνσεις :
 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 2. Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
 3. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας 
 • Master in Hospitality Management & Global Tourism
 • Master in Design of Sustainable Tourism Services
 • Master in Marketing, Marketing and Tourism Revenue Management
 • Master in Organization of Events, Protocol and Business Tourism (MICE)

Η συμβουλή του Buddy

GoStudy Διαφήμιση LeadCompass

GoStudy Διαφήμιση ΕΠ