Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μηχανογραφικού:
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο

Πρώτη φορά στο Μηχανογραφικό

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων θα μάθεις σχετικά με την εφαρμογή της Τουριστικής Επιστήμης και της Επιστήμης της Διοίκησης στην διοίκηση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αποστολή του τμήματος είναι η προαγωγή της μετάδοσης των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείς να εργαστείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα μπορείς να εργαστείς ως στέλεχος σε όλο το φάσμα της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων όπως:

 • Σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.α.
 • Σε επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Σε τουριστικά γραφεία
 • Σε οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς που ασχολούνται με τον τουρισμό και την τουριστική έρευνα.
 • Σε ΟΤΑ στα αρμόδια γραφεία τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης

Οι αρμοδιότητες που μπορείς να έχεις είναι:

 • Προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος των επιχειρησιακών λειτουργιών των παραπάνω επιχειρήσεων.
 • Διοίκηση προμηθειών και εφοδιασμού των παραπάνω επιχειρήσεων
 • Παραγωγή
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Marketing και Branding των επιχειρήσεων αλλά και των τουριστικών οργανισμών.
 • Προγραμματισμός, υλοποίηση και έλεγχος της κρατικής στρατηγικής για τον τουρισμό της χώρας και των πόλεων
 • Οι επαγγελματικές σου προοπτικές στον τουριστικό τομέα δεν διαφέρουν από αυτές στην διοίκηση επιχειρήσεων αλλά θα πρέπει να εξειδικευτείς στην τουριστική οικονομία και διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια, μπορείς να εργαστείς ως project manager, marketing manager, digital marketing manager, social media manager, υπεύθυνος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων κ.α. σε όλο το φάσμα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τέλος, λόγω του ότι ο τουριστικός τομέας είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνέχεια νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού μπορείς να απασχοληθείς σε πολλούς φορείς που ασχολούνται με αυτές τις μορφές ή και να αναπτύξεις την δική σου επιχείρηση σε μορφές όπως πολιτιστικός τουρισμός, δημιουργικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός και πολλούς άλλους.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών δεν αποτελείται από κατευθύνσεις αλλά από μαθήματα γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής, ειδικότητας και διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Τα μαθήματα γενικής υποδομής αποτελούνται από γενικότερα μαθήματα που σχετίζονται με την Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων όπως οι Αρχές Τουρισμού, οι Αρχές Μάρκετινγκ, η Στατιστική, οι Βάσεις Δεδομένων κ.α. Τα μαθήματα ειδικής υποδομής αποτελούνται από ειδικότερα μαθήματα όπως η Τουριστική Γεωγραφία, οι Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, η Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, η Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας κ.α. ενώ τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται από περαιτέρω εξειδικευμένα μαθήματα όπως η Οργάνωση και Λειτουργία Ταξιδιωτικής Βιομηχανίας, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Τουριστική Βιομηχανία, ο Σχεδιασμός και η Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών κ.α. Τέλος τα μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομικών και ανθρωπιστικών σπουδών αποτελούνται από μαθήματα σχετικά με τις νομοθεσίες που σχετίζονται με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου και άλλα μαθήματα Οικονομίας, Κοινωνιολογίας και Διοίκησης.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

 • Ως απόφοιτος του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων τα επαγγελματικά σου δικαιώματα καθορίζονται από το Π.Δ. 356, ΦΕΚ 160/16-6-1989, τεύχος Α . 
 • Επιπλέον έχεις την δυνατότητα ένταξης στον Κλάδο Π.Ε. 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing), Κωδικός Π.Ε. 18.02 Διοίκησης επιχειρήσεων και κωδικό πτυχίου ΠΕ18.23 και μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για διδασκαλία σχετικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Τέλος, μπορείς να πάρεις μέρος σε σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για θέσεις δημοσίου με την ειδικότητα Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού.

Μεταπτυχιακά

Με την αποφοίτησή σου από το τμήμα σου δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσεις μεταπτυχιακά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κάποια από τα μεταπτυχιακά που μπορείς να παρακολουθήσεις είναι τα εξής:

 • Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών» («Master of Science in Tourism Management & Business Administration») του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
 1. Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel & Hospitality Management)
 2. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών (Travel Management & Airline Administration).
 3. Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας (Management of Nautical Tourism, Cruises and Maritime Travel)
 4. Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών (Tourism Destination Marketing & Management)
 5. Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων (Culture and Heritage Tourism & Management of Cultural Business)
 6. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Business Administration)
 • Το διατμηματικό – διαιδρυματικό κοινό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με τίτλο “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό” με 3 κατευθύνσεις :
 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 2. Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
 3. Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας
 • Master in Hospitality Management & Global Tourism
 • Master in Design of Sustainable Tourism Services
 • Master in Marketing, Marketing and Tourism Revenue Management
 • Master in Organization of Events, Protocol and Business Tourism (MICE)

Η συμβουλή του Buddy

Το τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας επανέρχεται ξανά στο μηχανογραφικό δελτίο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μετά την διαγραφή του το 2013 σύμφωνα με το Σχέδιο Αθηνά.

Συνεπώς για έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών μείνε συντονισμένος στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://tour.teipat.gr/

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31