Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συγχωνεύτηκε με Παν. Πελοποννήσου)

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών θα διδαχθείς τις θεωρίες και τα προβλήματα διοίκησης και ανάπτυξης των οργανισμών και επιχειρήσεων, θα μυηθείς στις μεθόδους και τεχνικές λήψης αποτελεσματικών διοικητικών αποφάσεων και θα αποκτήσεις τη γνώση της αποτελεσματικής διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Βασικός στόχος της κατεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η προετοιμασία πτυχιούχων για τη στελέχωση των φορέων αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους με ειδικευμένα στελέχη τα οποία θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορείς να ασχοληθείς αυτοδύναμα, ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε ζητήματα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης, όπως τη μελέτη, την έρευνα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης. Ειδικότερα, έχεις τη δυνατότητα να:

  • Να ασκείς καθήκοντα διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Να ασκείς δραστηριότητες σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης.
  • Να διοικείς και να εποπτεύεις το προσωπικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες.
  • Να συμμετέχεις στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στο σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής.
  • Να συμμετέχεις ενεργά και καταλυτικά στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το σχεδιασμό & υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
  • Να συμμετέχεις ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη διάδοση έγκυρης πληροφορίας, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Γραφεία του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πρακτικής.
  • Να παρέχεις συμβουλές σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά κοινά με της δεύτερης εισαγωγικής κατεύθυνσης που λειτουργεί στο Τμήμα, υποχρεωτικά κατεύθυνσης κάποια εκ των οποίων παραθέτονται ακολούθως: Δημόσια Πολιτική, Οικονομική της Ανάπτυξης, Οικονομική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργάνωση και Διοίκηση ΤΑ, Πολιτική Κοινωνική και Διοικητική Ιστορία της Ελλάδας, Δημόσια Διοίκηση, Οι λειτουργίες της Τ.Α κ.α. , υποχρεωτικά επιλογής και προαιρετικά.

Κατέβασε το πρόγραμμα σπουδών

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά σου δικαιώματα ως απόφοιτος του Τμήματος έχουν ήδη ρυθμιστεί νομοθετικά και συγκεκριμένα ως απόφοιτος του Τμήματος ΔΕΟ κατ/νσης Τ.Α. διαθέτεις τα επαγγελματικά δικαιώματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων π.δ. 514/1989 ΦΕΚ Α /218/1989 και τα επαγγελματικά δικαιώματα της κατεύθυνσης του ΦΕΚ 54/Α’/7-3-2000.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις ως απόφοιτος του Τμήματος μπορούν να σχετίζονται με τους τομείς των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επίσης το ίδιο το Τμήμα παρέχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση.

ΤΕΙ Πελοποννήσου