Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων

Κωδικός Μηχανογραφικού: 756
επιστημονικό πεδίο
5ο
Επιστημονικό Πεδίο
Βάση
5440
Βάση 2017
Εισακτέοι
147
Θέσεις εισακτέων

Τι αφορά η σχολή;

Ως φοιτητής του Τμήματος θα αποκτήσεις το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διοίκησης και των επιμέρους επιστημονικών πεδίων της με έμφαση στις Πολιτιστικές & Τουριστικές Μονάδες.
Επίσης αποφοιτώντας από το Τμήμα θα έχεις αναπτύξει γνώση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στη Διοίκηση, Διαφήμιση, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία των πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων.

Πού μπορείς να εργαστείς μετά;

Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να εξελιχθείς σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της ειδικότητάς σου. Ανάλογα με την κατεύθυνση που έχεις επιλέξει, μπορείς να απασχοληθείς τόσο σε θέσεις διοικητικές όσο και σε θέσεις δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων και οργανισμών με αντικείμενο δράσης τον πολιτισμό, τα Μουσεία, την αναψυχή, τον τουρισμό, την ενημέρωση, καθώς και σε αντίστοιχους φορείς του δημοσίου, εντός και εκτός Ελλάδας.
Επίσης, μπορείς εάν το θέλεις να εργασθείς ως ελεύθερος επαγγελματίας αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα έχεις αποκτήσει, καθώς και να ασχοληθείς με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς σου.

8 εξάμηνα
Πτυχιακή/Διπλωματική
Πρακτική Άσκηση

Κατευθύνσεις

Στην κατεύθυνση της Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας θα διδαχθείς κάποια από τα μαθήματα που παρουσιάζονται ακολούθως : Διοίκηση υπηρεσιών φιλοξενίας, Διοίκηση επισιτισμού & τροφοδοσίας, Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στον τουρισμό, Οργάνωση και λειτουργία ταξιδιωτικής βιομηχανίας, Μάρκετινγκ πολιτιστ. μον. & επιχειρ. φιλοξενίας, Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων φιλοξενίας κ.α.

Στην κατεύθυνση της Μουσειολογίας θα διδαχθείς κάποια από τα μαθήματα που παρουσιάζονται ακολούθως: Μουσειολογία, Μουσειογραφία, Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός μουσείων & εκθέσεων, Διοίκηση και οργάνωση πολιτιστικών οργανισμών , Οργάνωση και διαχείριση συλλογών, Μουσειοπαιδαγωγική κ.α.

Στην κατεύθυνση Επικοινωνίας Πολιτιστικών Μονάδων θα διδαχθείς κάποια από τα μαθήματα που παρουσιάζονται ακολούθως : Επικοινωνιακή Πολιτική, Επικοινωνιακός Προγραμματισμός, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω internet & social media, Διαχείριση Επικοινωνιακών κρίσεων, Πολιτιστική Παραγωγή και Κατανάλωση κ.α.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος δεοντολογικός κώδικας ή νομοθετική ρύθμιση για τους πτυχιούχους του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων.

Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά που μπορείς να επιλέξεις μετά την αποφοίτηση σου από το Τμήμα μπορούν να σχετίζονται με τους εξής τομείς:

  1. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  2. Μάρκετινγκ
  3. Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας
  4. Μουσειολογίας
  5. Τουρισμού.

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

5270
31